Maandag 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede.

De voorbije maanden hebben verschillende Gentse organisaties samengewerkt om de woonproblematiek uit verschillende invalshoeken te bekijken. Vanuit ervaringen, goede praktijkvoorbeelden en onderzoek kwamen we tot 30 eisen. Dertig eisen om het recht op betaalbaar wonen en menswaardige opvang voor iedereen te realiseren.

Op 17 oktober vragen we jouw steun voor deze 30 eisen

We willen zoveel mogelijk mensen samenbrengen onder de Stadshal. Samen vormen we één beeld dat oproept tot actie. Zo willen we met zoveel mogelijk mensen laten zien dat een warm woonbeleid nodig is. Waar iedereen toegang heeft tot een veilig en degelijk dak boven het hoofd. Ondertussen overhandigen we de eisenbundel aan de schepenen en burgemeester.

Kom op 17 oktober naar de Stadshal in Gent vanaf 16.45 uur

 Met hoe meer we zijn, hoe luider het signaal. En hoe luider het signaal, hoe sneller er actie zal komen vanuit de politiek. We komen vanaf 16.45 uur samen. Om 17 uur maken we samen één groot beeld.

Programma 17 oktober 2022

11 – 12.30 uur Herdenking van slachtoffers van armoede en uitsluiting (steen van de mensenrechten, Sint-Pietersplein, Gent)
15.30 uur Actiegroep 1710 spreekt voorbijgangers aan rond het woonthema (Stadshal, Gent)
16.45 uur Verzamelen voor de publieksactie (Stadshal, Gent)
17 uur Beeld vormen en filmen
17.15 uur Overhandigen van de eisen aan het stadsbestuur
17.30 uur Einde

 

Meer weten

‘Recht op betaalbaar wonen | Geen enkel mens op straat’ is een gedeelde actie van een grote groep middenveldorganisaties, waaronder CAW Oost-Vlaanderen.