Meer meldingen van geweld en kindermishandeling tijdens COVID-19

De lockdown heeft verregaande gevolgen voor ons welzijn en het samenleven. Dat merkt ook Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle – Vilvoorde.

Tijdens de eerste 6 maanden van 2020 zijn er bij CAW Halle – Vilvoorde opvallend meer hulpvragen gesteld over psychisch welzijn (958) ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (696). Mensen voelen stress, angst en eenzaamheid. Ze hebben het moeilijker om hun verdriet te verwerken, deels omdat ze het meer alleen moeten doen. Daarnaast zijn er in deze periode ook veel meldingen geweest van geweld binnen een gezin.

Online en wandelgesprekken

Het CAW Halle – Vilvoorde heeft tijdens de lockdown op korte tijd haar dienstverlening veranderd van gesprekken op locaties van het CAW naar chathulp, meer telefonie en zelfs beeldbellen. Er werd nl 170 keer gebeld met video. We gingen ook meer dan 250 keer wandelen met cliënten in plaats van een gesprek op het CAW te doen.

Bij het JAC, de jongerenwerking van het CAW, zijn de chatoproepen maar liefst verdrievoudigd. Veel jongeren vinden hun weg naar de hulpverlening. Soms is een chatgesprek voldoende, vaak wordt het traject verder gezet.

Complexe hulpvragen

Naast een stijging van hulpvragen rond psychische kwesties, ziet CAW ook een stijging van intrafamiliaal geweld en zelfs kindermishandeling. Dat laatste gaat in absolute cijfers om 67 van januari tot juni. Dat lijkt op het eerste zicht niet hoog, maar het is 43% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wetende dat het zoveel hoger ligt én dat dit slechts het tipje van de ijsberg is doordat veel mensen de stap naar hulpverlening niet (durven) zetten, is dit wel een alarmerend gegeven. Ook opvallend is dat er meer vragen rond stress en draagkracht zijn binnengekomen, nl 354 van januari tot juni in 2020 t.o.v. 244 in dezelfde periode in 2019.

Wonen

Door de moeilijke situaties thuis, zijn er ook meer echtscheidingen en mensen die uit elkaar gaan. Al die mensen zijn op zoek naar een woning. Bij sommigen is dat al dringender, bv door geweld van de partner, dan bij koppels die vriendschappelijk uit elkaar gaan. In Halle – Vilvoorde is het echter heel moeilijk om een betaalbare woning te krijgen. Al zeker wanneer je het financieel niet breed hebt. Ook aan noodopvang is er een groot tekort in onze regio.

CAW heeft enkele eigen woningen waar mensen tijdelijk terecht kunnen en in die tijd intensief begeleid worden naar de sociale of privé-huurmarkt. Dat aanbod dreigt ook vast te geraken omdat gezinnen maar moeilijk of zelfs niet kunnen doorstromen. Vooral gezinnen met kinderen staan in de kou.

Meer hulp

De minister van Welzijn Wouter Beke voorziet extra middelen ‘Zorgen voor morgen’. Het CAW krijgt versterking om meer in te zetten op de thema’s waarvan we zien dat er meer nood is in deze bizarre tijden: psychosociale begeleiding, relationele problemen en geweld, hulp aan nabestaanden en specifiek aanbod voor jongeren. Zo kan het CAW nog meer mensen helpen.