CAW Zuid-West-Vlaanderen

Meldpunt mentaal welzijn

Het mentaal welzijn van mensen staat meer dan ooit onder druk. Daarom heeft  CAW Zuid-West-Vlaanderen, in samenwerking met de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen en de Westvlaamse Apothekersvereniging, het meldpunt mentaal welzijn opgestart.

Wanneer we ons niet goed voelen in ons vel, gaan we dit signaleren bij diegene die we vertrouwen. Het gebeurt dus regelmatig dat hulp- en dienstverleners signalen opvangen dat het niet zo goed gaat met hun cliënt. CAW Zuid-West-Vlaanderen wil ervoor zorgen dat ze niet zelf de weg moeten zoeken in het complexe hulpverleningslandschap, maar rechtstreeks een beroep kunnen doen op professionele hulpverleners van het CAW.

Concreet kunnen alle hulp- en dienstverleners (huisartsen, apothekers, thuiszorgdiensten, kinesisten, logopedisten, wijk gezondheidscentra …) van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 17 uur contact opnemen met een professionele hulpverlener van het CAW via het gratis nummer 0800 13 500. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contact te nemen per e-mail via meldpuntmentaalwelzijn@cawzuidwestvlaanderen.be.