Minister Crevits kent investeringssteun toe voor innovatieve CAW-nieuwbouw in Gent

CAW Oost-Vlaanderen is héél blij met de toezegging door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits van een substantieel bedrag voor de realisatie van een nieuwbouwproject in Gent. Het ontwerpteam onder leiding van studio Jan Vermeulen maakte een mooi ontwerp waarin de complexe opdracht op een heel zorgzame manier werd doorvertaald in de architecturale plannen. Zo creëren we voor bewoners een veilige woonomgeving én combineren we dit met een plek waar ambulante begeleiding wordt geboden. Onze cliënten worden in hedendaagse, comfortabele en duurzame studio’s opvangen en begeleid.

Door het samenbrengen van het crisisteam en het vluchthuis kunnen we als CAW ons hulpaanbod aan en de ondersteuning van cliënten die zich in een onveilige en onzekere persoonlijke situatie zitten 24 op 7 aanbieden. Daarnaast realiseren we op de site ook 11 studio’s voor de opvang van dak- en thuislozen. Zo zetten we verdere stappen in het verbeteren we onze infrastructuur voor deze doelgroep. Bovendien laat dit project ons toe om ander vrijkomende gebouwen in te zetten voor nieuwe doelgroepen (zoals slachtoffers van mensenhandel, voor jongeren of …) of om er nieuwe projecten te huisvesten.

Een groene site op de Muide in Gent

Er is niet alleen de zorg voor de bewoners. We willen delen van de site ook openstellen om zo het welzijn van een brede gemeenschap te verbeteren. De grote tuin kan door zowel bewoners, medewerkers en buurtbewoners gebruikt worden.

Het nieuwe gebouw en de omliggende omgeving wordt vormgegeven door de architecten van Studio Jan Vermeulen, wiens werk bekend staat om zijn duurzame en inclusieve benadering; tevens twee kernbegrippen binnen dit project. Studio Jan Vermeulen heeft herhaaldelijk erkenning gekregen voor zijn werk, waaronder de Belgian Building Award in 2022 en de New European Bauhaus Award in 2022. In 2021 werd het bureau ook genomineerd voor de Prijs Wivina De Meester.

3-in-1

Dit project biedt zowel een veilige haven, een stedelijk ensemble als een tijdelijk huis.

Een veilige haven

Binnen de diverse en snel veranderende stedelijke context van het havengebied ten noorden van Gent biedt dit project een veilige haven voor kwetsbare mensen die tijdelijk hulp en geborgenheid zoeken. Het project combineert verschillende soorten opvang met een semi-openbare tuin en buurtvoorzieningen. De locatie aan de Meulesteedsesteenweg vormde ooit één geheel met de St.-Therese van Avila Kerk. Eerst als een klooster en later als een meisjesschool. Samen met de katholieke jongensschool aan de andere kant van het bouwblok vormt de site een historisch gelaagde plek die het algemeen welzijn van de gemeenschap al sinds lang in haar DNA draagt.

Een stedelijk ensemble

De opdracht voor dit multifunctionele project bevat een reeks ogenschijnlijke tegenstrijdigheden die de drijvende kracht werden in het ontwerpproces. Het is een project dat sterk gericht is op de bescherming van haar bewoners tegen de samenleving, terwijl het tegelijkertijd haar lokalen wil openstellen ten dienste van de samenleving. Er wordt een ensemble van 5 gebouwen voorgesteld in een compositie die subtiel het gevoel van veiligheid voor haar bewoners vergroten. Het ensemble van gebouwen creëert ook nog eens nieuwe betekenisvolle relaties met de bestaande kerk, de jongensschool en de kleinere naburige woningen rondom de site. Een reeks nieuwe open groene ruimtes, die licht en lucht in het project brengen, leidt naar een grote tuin. Deze tuin, die ingericht wordt als een voedselbos, kan opengesteld worden voor de bewoners van de buurt.

Een tijdelijk thuis

Het project bevat twee soorten opvang: een sterk beveiligde opvang, georganiseerd rond een centrale binnenplaats, en een meer open variant met directe toegang vanaf de straat. Een tijdelijk ‘thuis’ wordt geboden in de vorm van compacte studio’s die samengevoegd kunnen worden tot grotere woningen, afhankelijk van specifieke gezinssituaties. Een reeks gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond biedt een ontmoetingsplek voor bewoners en speelruimte voor de kinderen.

Timing

De bouwwerken starten in september 2024. het einde van de werken is voorzien voor mei 2026. De gebouwen kunnen vervolgens in gebruik genomen worden vanaf juni 2026.