Niet-begeleid, wel ondersteund

Mind-Spring richt zich op niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en is een psycho-educatief programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Met het project ‘Niet begeleid, wel ondersteund’ willen we de veerkracht van minderjarige vluchtelingen vergroten en hen helpen bij het creëren van een betere toekomst, gebaseerd op hun eigen kracht.

We organiseren een groepsprogramma waarbij we zes keer samenkomen met andere cursisten. Deze samenkomsten worden begeleid door een ervaren trainer (die zelf een vluchteling was), en een hulpverlener. Het programma wordt aangeboden in verschillende talen. Op deze manier proberen we vluchtelingen, asielzoekers en migranten te helpen bij het vinden van een evenwicht tussen hun eigen cultuur en de Belgische. Daarnaast ondersteunen we bij het zoeken naar antwoorden op vragen zoals: “Lig je in de knoop met het leren van je nieuwe taal? Kan je je soms moeilijk ontspannen? Weet je niet meteen waar en welke hulp je kan krijgen?” We zullen dan samen zoeken naar antwoorden met hen, op basis van hun eigen kracht.

We hebben deze doelgroep gekozen omwille van de kwetsbaarheid, en omdat ze een speciale aanpak verdient. Deze minderjarigen dragen immers al de verantwoordelijkheid voor hun gezin, en hebben veel steun nodig. Bovendien is er tijdens het proces van gezinshereniging behoefte aan intensieve ondersteuning en begeleiding voor deze niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Daarom werken we samen met Stad Gent aan het project ‘Niet-begeleid, wel ondersteund’, met de steun van de Programmatorische Overheidsdienst  Maatschappelijke Integratie (POD MI), die een menswaardig bestaan wil waarborgen aan iedereen die in armoede leeft. In 2023 worden er vijf Mind-Spring-groepen georganiseerd voor jongeren die gezinshereniging hebben aangevraagd of hebben afgerond. Daarnaast worden er ook vijf Mind-Spring Ouderkracht-groepen georganiseerd voor hun ouders. Beide programma’s worden aangepast om zowel jongeren als ouders zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het proces van gezinshereniging.

Begeleid je als professional vluchtelingen uit Gent die hiervoor in aanmerking komen?

Contacteer: Maryam Tawfiq Marwan
M: 0499 75 88 37, mail: maryamtawfiqmarwan@cawoostvlaanderen.be

Of contacteer: Storey Stanikazi
mail: storeystanikazi@cawoostvlaanderen.be