Nieuw partnershipmodel met lokale besturen in ketenaanpak dak- en thuisloosheid

Het afgelopen jaar investeerden CAW Boom Mechelen Lier en 18 lokale besturen in de ontwikkeling van een nieuwe ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid. Enerzijds is er een gediversifieerd aanbod van woonvormen op maat van de cliënten. Anderzijds is er een vergaande samenwerking tussen de partners OCMW en CAW, die bijna vanuit een duobegeleiding elkaar versterken. Die aanpak startte op 1 december.

Woonnood, woonproblematiek en een groeiende groep dak- en thuislozen met ‘sofaslapers’, instellingverlaters, vrouwen met kinderen, jongvolwassenen en dak- en thuisloze mannen met een meervoudige problematiek. Dat zijn de belangrijke maatschappelijke uitdagingen waar we heel lokaal, in het dagelijkse leven, mee geconfronteerd worden.  Zo ook in de welzijnsregio Boom Mechelen Lier met 5 eerstelijnszones en 18 lokale besturen.  Het afgelopen jaar investeerden 18 lokale besturen en het CAW in de ontwikkeling van een nieuwe ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid. Die startte op 1 december. 

“De aanpak met zowel opvang en begeleiding is sterk vernieuwend en biedt antwoorden op de lokale noden. Daar ligt al een eerste grote meerwaarde van deze ketenaanpak. Maar er is ook gekozen voor een geheel nieuw partnershipmodel met de lokale besturen en het CAW, en dat maakt dit een nieuw verhaal”, zegt Dirk Van Noten, voorzitter van de Welzijnskoepel IGEMO die 12 lokale besturen verenigt.

Vraaggestuurd werken

CAW Boom Mechelen Lier heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsvorm met de 18 lokale besturen. Eerste leidend principe voor het CAW is om vraaggestuurd te werken. Dat houdt in dat we met lokale noden en vragen aan de slag gaan om een opvang- en begeleidingsaanbod te ontwikkelen. Via rondetafelgesprekken, bezoeken en individueel overleg met diensthoofden, schepenen en maatschappelijk assistenten van de OCMW’s en lokale besturen werden de noden en vragen geïnventariseerd. Daarnaast werden ook concrete voorstellen naar opvang en begeleiding van dak- en thuislozen ontwikkeld. Alle lokalen besturen deden mee en deelden voor het eerst met elkaar informatie over woonproblematiek, woonnood en mogelijkheden van samenwerking.

1+1=meer dan 2

Tweede leidend principe voor dit nieuwe partnershipmodel is dat we de samenwerking zien als versterkend. “Samenwerken draait om complementariteit. Het gaat erom dat 1+1 minimaal 2 is minimaal, en het liefst 3. Het gaat om het samen realiseren van een gemeenschappelijk doel, namelijk het aanpakken van de dak- en thuisloosheid. En dat werkt verbindend. Lokale besturen en het CAW spreken elkaar aan op elk zijn sterkte. Zo realiseer je impact en ben je van meerwaarde”, verduidelijkt Bart Claes, algemeen directeur van CAW Boom Mechelen Lier.

Woongerichte benadering

Deze nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid staat voor het samen bij te dragen aan wonen als een grondrecht voor iedereen. Lokale besturen en het CAW vertrekken vanuit een woongerichte benadering, waarbij het zorgen voor (behoud van) een woonst het focuspunt is. Een woongerichte benadering is tegelijk ook een preventieve benadering. Een benadering met de klemtoon op woongerichte- en preventieve oplossingen, sluit echter niet uit dat ook acties vereist zijn op andere vlakken zoals opvang en begeleiding van mensen zonder woonst.

De inhoudelijke opvolging, (bij)sturing en tussentijdse evaluatie van deze nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid maakt onderdeel uit van dit partnershipsmodel van lokale besturen en CAW. “De komende jaren voeren we samen de regie,  vanuit gelijkwaardigheid, met elk zijn specifieke expertise die kan bijdragen tot het best mogelijke resultaat. Dat betekent ook gezamenlijk verantwoordelijkheid, elk heeft invloed in de samenwerking, zowel op het eindresultaat als op de besluitvorming en de werkwijze.”, voegt Bart Claes toe. Een bovenlokale stuurgroep met alle lokale besturen en het CAW geven samen opvolging en sturing aan deze nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid. Samen staan we sterk.