Noor en Finn op bezoek in de Bezoekruimte van CAW

Noor en Finn op bezoek, is een prentenboek voor kinderen van 5 tot 10 jaar die een beroep doen op de hulpverlening van de Bezoekruimte van het CAW.

In de Bezoekruimten van CAW werken professionele hulpverleners aan het herstel van de band tussen ouders en kinderen na een breuk met één van de ouders. De medewerkers voelden de nood om een kinderboekje te ontwikkelen. Het doel? Kinderen met een prentenboek meenemen in de verschillende stappen van de werking van de Bezoekruimten.

Een gesprek met Lutgart Van Ende van CAW Limburg en Els Hellinckx van CAW Halle-Vilvoorde.

Wat is een Bezoekruimte precies?

Els: “In de Bezoekruimte werken we aan contact- en relatieherstel. Meestal gaat het om situaties waarin één ouder voor langere tijd geen contact meer heeft gehad met de kinderen. Maar het kan ook gaan om grootouders of andere belangrijke derden voor het kind. Mensen kunnen vrijwillig een beroep doen op onze hulpverlening of ze worden door de familierechtbank doorverwezen.”

Lutgart: “Het gaat inderdaad om herstel van contact én relatie. Dat ouders en kinderen elkaar terugzien is belangrijk, maar misschien nog belangrijker is dat zij opnieuw het gevoel hebben een relatie te hebben. Dat is niet altijd even vanzelfsprekend, zeker niet in situaties waarin een kind soms maandenlang geen contact meer heeft gehad met een ouder en een vertrouwensbreuk ervaart.”

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n begeleiding in de Bezoekruimte?

Els: “Als hulpverlener faciliteren we het proces bij ouders en kinderen om het contact- en de relatie te herstellen. Dat doen we door gesprekken met hen te voeren. In een eerste fase verzamelen we informatie en proberen we de noden van alle partijen helder te krijgen. Vervolgens doorlopen we een aantal fases waarbij we stapsgewijs aan hun band werken. We besteden ook aandacht aan psycho-educatie en laten ons daarbij inspireren door het werk van Lieve Cottyn. Zij legt de nadruk op het verschil tussen ouder- en partnerschap. Een conflict is vaak gerelateerd aan ex-partnerschap en kan ook het ouderschap besmetten, bijvoorbeeld wanneer de ene ouder erg negatief spreekt over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen. Het is belangrijk om ouders bewust te maken van de impact van hun gedrag op hun omgeving, in de eerste plaats op de kinderen.”

Met Noor en Finn op bezoek publiceerde het CAW een prentenboek voor kinderen van 5 tot 10 jaar die begeleid worden in de Bezoekruimte. Waarom deze keuze?

Lutgart: “Het begon allemaal met een draaiboek waarmee we de werking van de Bezoekruimten in de verschillende CAW’s wilden harmoniseren. Uit een bevraging kwam de wens naar boven om een boekje voor kinderen te ontwikkelen om specifiek voor deze doelgroep het traject in een Bezoekruimte aanschouwelijk te maken.”

Els: “Beroep doen op hulpverlening blijft voor veel mensen een stap in het onbekende, en al helemaal voor kinderen. Het boekje zorgt voor veiligheid en herkenbaarheid. We willen een bezoek aan de Bezoekruimte zoveel mogelijk normaliseren. Dit boekje helpt daarbij.”

Lutgart: “Het boekje kan tijdens de gesprekken met kinderen in de Bezoekruimte gebruikt worden, maar ook thuis, bijvoorbeeld als voorleesboek. We voorzagen ook enkele blanco bladzijden waarop ze kunnen schrijven. We wilden iets maken dat echt van en vóór de kinderen is.”

Op welke kansen en obstakels botsten jullie tijdens de realisatie van deze publicatie?

Lutgart: “De grootste uitdaging was tijd. Een kinderboek maken vraagt een groot engagement. Je schrijft samen met collega’s een tekst voor een verhaal en gaat daar vervolgens aan knippen, plakken en bijschaven tot het helemaal goed zit. We lieten de tekst tot slot nalezen door een auteur van kinderboeken. Ook de zoektocht naar een geschikte illustrator had voeten in de aarde. Met illustrator Rosanna Fastré van Ateljee Hupsakee hebben we uiteindelijk een mooie samenwerking opgezet. Het resultaat mag er zijn. Elke keer als ik het boekje in mijn handen houd, verschijnt er een grote glimlach op mijn gezicht.”

Kregen jullie al reacties op het boekje?

Els: “Ik heb het boekje zelf al verschillende keren gebruikt en ervaar het echt als een meerwaarde. Ik lees het in stukken samen met de kinderen. Ik pols dan naar de manier waarop het bij hen binnenkomt en stel enkele vragen. Het is een fijne manier om een gesprek op te bouwen. Dat geldt zeker bij kinderen die moeite ervaren om woorden te zoeken voor wat hen overkomt.”

Hebben jullie nog andere plannen met het boekje? 

Lutgart: “Het boekje is er voor kinderen in de Bezoekruimte, het is nooit onze bedoeling geweest om het te verkopen. Het biedt ook weinig meerwaarde buiten de context van een traject bij de Bezoekruimte.”

Els: “Ik zie nog mogelijkheden om met de beelden aan de slag te gaan om aan psycho-edcuatie te doen. Daarnaast moet ik ook denken aan mijn vorige job als hulpverlener bij het justitiehuis. Daar deed ik onder andere sociale onderzoeken die soms resulteerden in een doorverwijzing naar een Bezoekruimte. Vanuit die functie was het nuttig geweest om het kinderboekje te gebruiken. Ik voeg graag nog toe dat het altijd al mijn droom is geweest om mee te werken aan een kinderboek. En bij deze kan ik deze wens schrappen van mijn bucketlist (lacht).”

Zit je met vragen rond je relatie of rond scheiden? Je kan terecht bij CAW.

Je kan ons bellen op het gratis nummer 0800 13 500, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur. Mailen, chatten of langskomen kan ook.