November: maand van het hoorrecht

Vele ouders en kinderen kennen het hoorrecht, maar weten niet precies wat het inhoudt (en niet inhoudt). Daarom koos de werkgroep ‘Algemene preventie en signalering’ van CAW Zuid-West-Vlaanderen er voor om in de maand november, wanneer we naar jaarlijkse traditie een recht in de kijker plaatsen, het hoorrecht van minderjarigen te belichten.

Elke minderjarige heeft het recht om gehoord te worden in procedures die hem of haar aanbelangen, wanneer het gaat over zaken rond:

  1. Verblijfsregeling
  2. Contactrecht met de (groot)ouders en familie
  3. Wie het ouderlijk gezag heeft en beslissingen kan nemen over de minderjarige.

We maakten een brochure voor hulpverleners, waarin we meer toelichting geven over het hoorrecht van minderjarigen. Er zijn ook postkaartjes die we verspreiden onder alle cliƫnten en op onze onthaalpunten. Het recht wordt er kort op toegelicht, en er wordt vermeld waar mensen met vragen terechtkunnen.