Oekraïnecrisis: de CAW's hielpen al 2413 cliënten!

De Vlaamse overheid maakte extra projectmiddelen vrij voor alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel om ervoor te zorgen dat vluchtelingen bij ons terecht kunnen met persoonlijke of psychosociale problemen. De CAW’s hielpen intussen al 2413 mensen! Meer dan 80% van hen zijn vluchtelingen uit Oekraïne, maar we bieden ook ondersteuning aan opvanggezinnen, vrijwilligers en buddy’s. Wat we concreet doen? Ontdek het hier!

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Vandaag tellen we meer dan 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne in België en elke dag arriveren er nog nieuwe mensen. De Vlaamse overheid maakte extra projectmiddelen vrij voor alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel om ervoor te zorgen dat Oekraïnse vluchtelingen bij ons terecht kunnen met persoonlijke of psychosociale problemen.

Op 3 november hadden alle CAW’s in Vlaanderen samen 2413 cliënten geholpen in het kader van de Oekraïnecrisis. Het grootste deel, meer dan 80%, zijn vluchtelingen uit Oekraïne, maar de CAW’s bieden ook ondersteuning aan opvanggezinnen, vrijwilligers en buddy’s. CAW Antwerpen hielp al zo’n 466 cliënten.

We bieden laagdrempelige en psychosociale eerstelijnshulp én begeleiding bij slachtofferschap. Wanneer uit onze eerstelijnshulp blijkt dat er gespecialiseerde (trauma-)behandeling nodig is, dan leiden we hen op warme en zorgzame wijze toe naar de Centra voor Geestelijk Gezondheidszorg.

CAW Antwerpen

In Antwerpen zijn we aanwezig in de Welzijnshub in Atlas en het Welkomstpunt in de Sint-Michielskerk. Vluchtelingen krijgen hier een warm onthaal en hulp bij het aanvragen van de nodige attesten en formulieren. We wijzen ook de weg bij vragen over Nederlands leren, werk en studeren, een school zoeken voor je kind en allerlei andere welzijnsvragen.

Wanneer we merken dat mensen nood hebben aan psychosociale hulp, kunnen ze een afspraak maken bij CAW Antwerpen. Om ons aanbod zo laagdrempelig mogelijk te maken, zitten medewerkers van CAW Antwerpen twee voormiddagen per week in Atlas om deze mensen (op afspraak) te ontvangen. Vervolgafspraken vinden daarna op een andere locatie plaats, afhankelijk van de voorkeur van de cliënt.

Dankzij extra middelen van Stad Antwerpen openden we ook een tijdelijk CAW huis in nooddorp Middenvijver. Mensen kunnen hier binnenstappen met hun vragen, CAW medewerkers bieden hulp of verwijzen door indien nodig. We organiseren ook infomomenten, helpen bij de ondertekening van de huurcontracten en volgen de betalingen mee op. Het CAW huis is bovendien een aanspreekpunt voor vrijwilligers in het nooddorp.

We ontwikkelden ook een groepsaanbod Mind-spring voor Oekraïense vluchtelingen. Mind-Spring verhoogt de veerkracht van vluchtelingen via psycho-educatie en peer-support. Een opgeleide ervaringsdeskundige begeleidt een groep vluchtelingen in hun eigen taal en wordt ondersteund door een hulpverlener.

De CAW’s worden nog tot maart 2023 gefinancierd voor deze hulpverlening. De CAW groep bekijkt met de Vlaamse overheid de mogelijkheid om ook na maart 2023 de financiering voor de hulpverlening verder te zetten. CAW Antwerpen bekijkt momenteel ook een verlenging van het CAW aanbod in nooddorp met het stadsbestuur.