CAW Antwerpen

Ook in de tweede golf, blijven we staan!

De tweede coronagolf is een feit en treft vooral Antwerpen hard. Onze verschillende overheden verstrengen de maatregelen in hoog tempo. CAW Antwerpen zoekt steeds naar een goede manier om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. We doen dat door de veiligheid van onze medewerkers en cliënten zo veel mogelijk te beschermen, met zo weinig mogelijk impact op onze hulpverlening.

Hoe we dat doen? Naast de standaardmaatregelen zoals afstand houden, handhygiëne en dergelijke meer, nemen we een aantal specifieke maatregelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

  • Het belangrijkste is dat we onze cliënten niet los laten! We behouden de fysieke contacten met hen.
  • We werken voorlopig alleen op afspraak. Ons open onthaal sluit dus voor even.
  • We gaan alleen op huisbezoek als het echt noodzakelijk is. We werken zo veel mogelijk op afspraak in onze CAW-gebouwen.
  • In alle CAW-gebouwen zijn mondmaskers verplicht.
  • Cliënten die in onze residentiële werkingen verblijven, mogen even geen bezoek meer ontvangen.
  • We beperken groepswerk tot 10 deelnemers (inclusief de begeleiding). Groepsactiviteiten gaan bij voorkeur buiten door.
  • Onze medewerkers overleggen of vergaderen liefst via videoconference met externe partners.

Ondertussen houden we de moed erin. We hopen jullie ook!
Houd het veilig en gezond.