Liever samen dan alleen opkomen tegen eenzaamheid

Beste onderhandelaars,

De laatste dag van de vakantie gaat in. Een periode waarin het leven vertraagt en mensen elkaar opzoeken in zomerse sferen, sluit stilaan weer af. Bij de terugkeer naar het werk was de eerste vraag die mijn collega’s en ik aan elkaar stelden: “Hoe was je vakantie?” “Een ware boost voor mijn welzijn!” kon ik tevreden antwoorden. Ik deed uitstapjes, sprak af met vrienden, maakte mooie herinneringen met mijn kinderen en kleinkinderen, ging uitwaaien aan zee om te bezinnen. Ik voelde me verbonden met mezelf, en met mijn naasten. Ook terug aan het werk gaan,gaf een energiestoot. Ik voelde me opnieuw verbonden met mijn collega’s, in onze gezamenlijke missie voor meer sámen-leving. Het lijkt een evidentie, maar voor velen is die verbinding er echter niet. En is vakantie geen vakantie.

Bijna de helft van alle Belgen voelt zich soms tot altijd eenzaam. En dit neemt zelfs toe. Eenzaamheid is een subjectief begrip en we linken het vaak voornamelijk aan ouderen. Het komt echter voor in alle leeftijdscategorieën, in alle lagen en hoeken van de samenleving, en het uit zich als een gevoel dat mensen op heel verschillende manieren ervaren. Een rode draad is het belang van waardevolle relaties met andere mensen, als beschermende factor tegen eenzaamheid. Die relaties zorgen voor verbinding met anderen, wat op zich dan weer mee zorgt voor verbinding met de samenleving.

Eenzaamheid is dus een maatschappelijk probleem. De CAW’s worden elke dag geconfronteerd met mensen die zich eenzaam voelen of al lange tijd in sociaal isolement leven. Deze mensen worden door onze hulpverleners ondersteund en geholpen op verschillende levensdomeinen. Maar heel veel mensen vinden de weg naar hulp (nog) niet. Of hulp komt later dan nodig. Er is dus meer nodig om het isolement te doorbreken.CAW’s zetten naast de ‘klassieke’ hulpverlening ook andere manieren in om eenzaamheid aan te pakken. We zetten gezamenlijk in op online hulp, om mensen die zich eenzaam voelen het zo gemakkelijk mogelijk te maken om hulp te zoeken. Over heel Vlaanderen en Brussel stimuleren we sociale contacten in ontmoetingsplekken, zoals inloopcentra. Outreachers leggen proactief contacten, op straat of in de omgeving van mensen zelf.

Gezien de schaal van het maatschappelijk probleem, vraagt dit thema ook op bovenlokaal niveau meer aandacht. Er is nood aan meer preventie, aan een meer actieve inzet en aan een uitbreiding van het online hulpaanbod om hulp zoeken zo toegankelijk mogelijk te maken.

Beste onderhandelaars, hoe was jullie vakantie? Ik hoop van harte dat je er voldoende hebt gehad, want het leek alvast een drukke politieke periode. Drukte hoeft echter geen probleem te zijn, als er maar voldoende verbinding is. En die maken wij graag met jullie, om dit maatschappelijk probleem ten gronde aan te pakken.Mijn deur staat voor jullie open.

Liever samen dan alleen, zou een eenzame ziel zeggen.

Namens de CAW’s

Anita Cautaers
Directeur CAW Groep