Getuigenis

'Opnieuw angst voor eenzaamheid'

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) merkt niet enkel een tweede golf van coronabesmettingen, maar ook van mentale welzijnsproblemen. ‘De angst voor eenzaamheid steekt opnieuw de kop op.’

Interview met Anita Cautaers – directeur CAW Groep (11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel)

De Standaard, 22 oktober 2020, Anouk Torbeyns

Perspectief. Dat is waar de directeur van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Anita Cautaers, op blijft hameren. Nu het coronavirus weer aan kracht toeneemt, houdt ze haar hart vast voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. ‘Maatregelen worden versoepeld om ze daarna vrij snel weer te ver­strengen, niet iedereen kan even snel schakelen. De aanslepende situatie hakt in op het mentale welbe­vinden van veel mensen.’

Welke klachten hoort u momenteel het vaakst?

Cautaers: ‘Iedereen is de situatie kotsbeu. Toch blijven cliënten voorzichtig. Velen hebben angst om besmet te raken en om anderen aan te steken. Ze ma­ ken zich nog steeds zorgen om hun fysieke gezond­heid. Dat heeft een weerslag op hun mentale welzijn. Lichaam en geest zijn altijd nauw verbonden.’

‘Daarnaast worden bestaande problemen alleen maar groter. De voortdurende crisissituatie leidt tot extra financiële problemen . Mensen in moeilijk­ heden worden over de armoededrempel geduwd. Anderen struikelen over de nog grotere schulden­ berg. Geld problemen zetten druk op gezinnen en re­laties.’

Merkt u een verschil tussen de lockdown in de lente en de tweede coronagolf nu?

‘In het voorjaar was er nog veel solidariteit en be­grip onder de mensen. Nu heerst meer het gevoel dat iedereen maar met de crisis moet leren omgaan. On­ ze cliënten krijgen alleszins dat gevoel. “Iedereen heeft het nu eenmaal moeilijk”, menen ze. Op die manier relativeren ze hun eigen problemen en dur­ ven ze minder snel de stap te zetten naar professio­nele hulp. “Gewoon doorbijten “, denken ze, terwijl ze verder wegzakken. Hoewel iedereen het moeilij­ker heeft, blijft het taboe om hulp te zoeken stevig overeind.’

‘In het voorjaar was er nog veel solidariteit en begrip. Nu heerst meer het gevoel dat iedereen met de crisis moet leren omgaan’

Welke impact zal een eventuele tweede lockdown hebben?

‘Een tweede lockdown moeten we absoluut ver­ mijden . Van de eerste golf weten we dat het zo veel mensen de eenzaamheid heeft ingeduwd. De angst voor eenzaamheid steekt opnieuw de kop op. Het so­ciale leven ligt nog niet volledig plat, maar de horeca is dicht en sociale activiteiten worden ook weer be­perkter. Voor mensen die kwetsbaar zijn voor eenzaamheid, is het noodzakelijk dat het sociale contact overeind blijft.’

‘De scholen zijn naar code oranje gegaan. Gelukkig blijven ze maxin1aal open. Kinderen die naar school gaan, geven structuur en routine aan kwets­ bare gezinnen . Er komt ook letterlijk ademruimte voor wie in kleine huizenen of appartementen leeft . De eerste lockdown leerde bovendien dat jongeren in kwetsbare situaties moeilijker of niet meer bereikt werden. Dat geldt ook voor onze volwassen cliënten. Onze hulpverleners zijn creatief geweest om digitaal gesprekken te blijven voeren, maar via videobellen vallen te veel mensen uit de boot. Zonder degelijk face-to-face contact kun je geen goeie hulpverlening onderhouden.’

Wat verwacht u nog voor de komende winter­ maanden?

‘Dak-en thuislozen hebben het traditioneel altijd moeilijker in de koude winterperiode. Met ver­ strengde maatregelen als een avondklok krijgen zij het nog lastiger. Hopelijk kunnen we hen te allen tij­ de voldoende opvang blijven geven.’

‘De wintermaanden zijn niet alleen koud, maar ook donker. Mensen sluiten zich meer op tussen hun vier muren. Het zal zaak zijn voldoende bij hen langs te blijvengaan en hen mee naar buiten te trek­ ken voor een frisse wandelingen een babbeltje. Ter­ wijl we misschien weer vaker in ons kot moeten blij­ ven, zullen we hen toch genoeg uit hun kot moeten halen. (ata)

Wie nood heeft aan een gesprek, kan anoniem bellen naar het CAW op het gratis nummer 0800 13 500 of chatten op de website www.caw.be.