Politie, justitie en hulpverlening hebben elkaar nodig om duurzame verandering en veiligheid te installeren

Voor ons jaarverslag van 2022 hebben we getuigenissen verzameld van partners die praten over hun samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. In dit interview is Ann Vanisterbecq aan het woord, parketcriminoloog jeugd en gezin bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Zij vertelt hoe ze de samenwerking ervaart.

Hoe is de samenwerking met het CAW tot stand gekomen en hoe verloopt die momenteel?

Onze samenwerking situeert zich vooral in het kader van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld, een multidisciplinair samenwerkingsverband dat zich richt zich op gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen. Artikel 458ter van het Strafwetboek biedt de mogelijkheid om tussen diverse dragers van het beroepsgeheim een casusoverleg te organiseren om op die manier tot een interdisciplinaire samenwerking te komen. Om de twee weken neem ik voor het parket deel aan de dossierbehandelingstafel, waar ook het CAW vertegenwoordigd is. We bespreken daar samen met de andere ketenpartners de meest chronische en complexe situaties van intrafamiliaal geweld. Het doel is om het geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en de beschermende factoren in het cliëntsysteem te vergroten. Politie, justitie en hulpverlening hebben elkaar nodig om duurzame verandering en veiligheid te installeren, al is repressie soms nodig en moeten we als parket onze rol blijven spelen. Hoewel het allesbehalve een “walk in the park” is en veel situaties blijven verlopen met vallen en opstaan, geloof ik oprecht in de kracht van de ketenaanpak en in het samen-verhaal. De voorbije vijf jaar heeft dit al tot mooie resultaten geleid.

Welke verwachtingen heb je rond de samenwerking en hoe worden die voor jou ingelost?

Ik vertrouw erop dat we zoals nu verder positief blijven samenwerken, met respect voor elkaars mogelijkheden en beperkingen. Justitie en hulpverlening hebben een andere finaliteit en elk hun eigen stokpaardjes. Tegelijk weten we elkaar almaar makkelijker te vinden, en leert de ervaring dat een goede communicatie veel wegen opent. Daarbij houden we rekening met zowel het beroepsgeheim als met het geheim van het onderzoek.

Wat apprecieer je aan de samenwerking met ons CAW?

De toegankelijkheid van de CAW-contactpersonen, de inzet van de casusregisseurs in de ketenaanpak, het wederzijds respect en vertrouwen, alsook de aanhoudende inspanningen voor hulpzoekende cliënten.

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

We streven er met de ketenaanpak intrafamiliaal geweld naar om hoop binnen te brengen in de betrokken cliëntsystemen, zonder de ernst van het geweld uit het oog te verliezen. Door een verdere constructieve samenwerking hoop ik met het CAW en de andere ketenpartners een steentje te verleggen in de rivier, ter bescherming van zowel de huidige generatie als van de generaties na hen.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in het kader van ons jaarverslag 2022. Je leest er wat we hebben gerealiseerd én hoe we daar in de toekomst mee voortgaan. Lees hier het jaarverslag.