Project P, voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen

Welke wens hebben vaders om meer betrokken te zijn bij het gezin? Welke vaders hadden zij zelf graag gewild? Hoe gaan ze om met emoties als kwaadheid en hoe bieden ze moeilijkheden het hoofd? Project P is een project voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen.

In onze samenleving overheerst een bepaalde verwachting over de rol die vaders en moeders opnemen bij de opvoeding van de kinderen. De moeder wordt gezien als de primaire zorgfiguur, diegene die instaat voor de verzorging en het welzijn van de (kleine) kinderen. De ‘model-mama’ is lief, zorgend, betrokken en steeds beschikbaar voor de kinderen.

De vader lijkt hierbij wat meer een rol te hebben op de achtergrond. Hij wordt nog steeds vaak gezien als de kostwinner met een beschermende rol, die wat op een afstand blijft van de kinderen en de dagelijkse zorg. Vaak heeft hij ook de rol van degene die strenger optreedt als het nodig is. 

Wat is de oorzaak van die rolverdeling? 

Dit heeft uiteraard verschillende oorzaken. Het is verbonden aan het stereotiep beeld dat we hebben van mannen en vrouwen. We zien mannen als sterk, leidinggevend en competitief. Degene die zijn rol opneemt in de maatschappij, werkt en streeft naar succes. Vrouwen associëren we meer met zorg, emotionaliteit en communicatie. Eigenschappen die van nature lijken te passen bij de opvoeding van kinderen.

Daarnaast lijkt het verschil tussen de rol van de vader en de moeder ook op een ‘organische manier’ gegroeid te zijn. De moeder draagt het kind. De hele zwangerschap is een periode waarin vaders sowieso meer aan de kant staan. Het kind groeit in de buik van de moeder. De zorgverlening is in deze perinatale periode ook volledig gericht naar de moeder en het kind. Maar ook na de geboorte is er een groot verschil. Er is opvallend minder geboorteverlof voor de vader. De kans en vooral tijd om een innige en warme band op te bouwen met de pasgeboren baby is daardoor ook gewoon een stuk kleiner. 

Ouders als een team 

Ouderschap is nochtans een ‘team-effort’ waarbij rollen in elkaar overvloeien, waar zowel papa als mama zorgfiguur zijn, waar beiden instaan voor het welzijn en de groei van de kinderen. Papa’s zien dit vaak zelf ook zo, maar hebben niet altijd de mogelijkheden of de vaardigheden om actiever betrokken te zijn. Papa’s die ervoor willen kiezen om meer prioriteit te geven aan de kinderen, boven hun werk worden geconfronteerd met grote maatschappelijke druk om dit niet te doen.

Start Project P 

Daarom starten Vzw Zijn/MoveMen en CAW Boom-Mechelen-Lier samen Project P, een project voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen in Mechelen.

De opzet van dit project is om met (toekomstige) vaders in gesprek  te gaan over hun wens om meer betrokken te zijn, over welke vader zij zouden gewild hebben, over hoe ze het hoofd kunnen bieden aan de moeilijkheden in hun leven, hoe ze op een gezonde manier kunnen omgaan met emoties zoals kwaadheid. 

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van vaders bij hun kinderen in de eerste duizend dagen een belangrijke impact heeft op het welzijn en de toekomstkansen.

Er bestaan goede voorbeelden van manieren om hieraan te werken, bijvoorbeeld de Program P toolkit, onderdeel van de wereldwijde MenCare Campagne. Met Parent bestaat hiervan nu ook een Europese versie.

Vernieuwend en uitdagend

MoveMen is een initiatief van vzw Zijn en Rosa vzw en heeft de laatste jaren soliede ervaring opgebouwd met gelijkaardige projecten met gedetineerden en met leerlingen van de derde graad. MoveMen is ook lid van het wereldwijde Men Engage netwerk.

“Van bij het begin is het dus onze focus hoe het werken naar vaders geen tijdelijke interventie wordt, maar onderdeel van een duurzame aanpak,” zegt Thomas Demyttenaere, projectcoördinator.

De kracht van project P zit in de samenwerking tussen vzw Zijn/MoveMen en CAW Boom Mechelen Lier. Hun hulpverleners hebben een vertrouwensband opgebouwd met kwetsbare gezinnen. 

“Vanuit de ervaring binnen het CAW Boom Mechelen Lier merken we de hoge nood aan extramurale samenwerking met andere diensten voor jonge gezinnen.” Zegt Jantien Touchant, projectmedewerker vanuit het CAW.

Project P is een vernieuwend en uitdagend project. In de eerste maanden van het project onderzoeken we in een co-creatief proces wat vaders en gezinnen echt nodig hebben, welke noden er bij de hulpverleners leven, hoe we de doelgroep kunnen bereiken en wat de beste methodieken zullen zijn. Co-creatief te werk gaan zien we als een model in de vorm van een driehoek: doelgroep – hulpverleners – experts. 

We zien het als een voorrecht om dit project vorm te mogen geven en ouders als team te ondersteunen en versterken. 

Meer weten?

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij: thomas@vzwzijn.be.

Voor Project P kregen we een subsidie van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur /Gelijke Kansen.
Beeld: freepik