Regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde gaat van start

Een samenwerking ter versterking van het welzijnsaanbod in onze centrumregio. 

Nu de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen zijn gevormd, wil de Vlaamse overheid werk maken van de vorming van 14 overkoepelende regionale zorgplatformen, een niveau waar bepaalde aspecten van zorg en ondersteuning die een zekere schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te zijn, behandeld worden. Om deze transitie vorm te geven, deed de overheid een oproep naar de regionale zones om pilootprojecten in te dienen.

Voor het Regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde dienden zestien zorg- en welzijnspartners, vijf eerstelijnszones van Halle-Vilvoorde, en het Toekomstforum Halle-Vilvoorde – het burgemeestersoverleg van de regio – samen een pilootproject in bij de Vlaamse overheid. Uit elf dossiers werd o.a. het project van centrumregio Halle-Vilvoorde positief beoordeeld. Het Regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde krijgt hiermee de kans om een samenwerking op te zetten met alle relevante actoren in de regio. De geselecteerde pilootprojecten krijgen elk een subsidie van 15.000 euro en coaching. Ze zullen in een lerend netwerk de overheid adviseren inzake de eerstelijnszorg.

Op 30 januari kwamen de leden van het Regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde een eerste keer samen. De vijf eerstelijnszones (Zennevallei, Pajottenland, AMALO, Regio Grimbergen en BraViO) zijn vertegenwoordigd. Het platform verenigt ook partners uit de preventieve gezondheidszorg, dementiezorg, palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en jongeren, mantelzorg en patiëntenverenigingen. Ten slotte versterken de ziekenhuisnetwerken, het algemeen welzijnswerk en de voorzieningen voor personen met een handicap het regionaal zorgplatform.

Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel en voorzitter van de themawerkgroep Zorg & Welzijn van Toekomstforum Halle-Vilvoorde, is bereid gevonden om het voorzitterschap van dit centrumregio-partnerschap op te nemen.

Een eerste doelstelling is komen tot een betere afstemming van de zorgnoden van de burger met het zorg- en welzijnsaanbod in de regio. Als zorgaanbieders mekaar beter kennen, kan betere zorg geboden worden. Daarnaast zullen de krachten gebundeld worden om de historische achterstand van het zorg- en welzijnsaanbod in Halle-Vilvoorde terug te dringen. Het zorgplatform wil via een aantal concrete projecten samenwerken om de drempels voor toegankelijke zorg in de regio te verlagen (taal, mobiliteit,…).

Het Regionale zorgplatform Halle-Vilvoorde besteedt ook bijzondere aandacht aan de wisselwerking met en ondersteuning van de vijf eerstelijnszones, de samenwerking met de Brusselse regio en de Druivenstreek.

De burger of persoon met een nood aan zorg en ondersteuning staat centraal. Drempels en belemmeringen voor een toegankelijke zorg, die in centrumregio Halle-Vilvoorde groter zijn dan elders, willen ze gezamenlijk aanpakken.​