Samen aan de slag gaan motiveert

Ik ben Hans Henrotte, ik werk al 25 jaar als hulpverlener bij het crisisopvangcentrum, kortweg KOC. Vandaag verandert onze residentie van naam: KOC wordt directe opvang. Directe opvang zegt beter wat we doen en dekt de lading van hoe we al langer werken.

Direct is echt direct

De essentie van onze werking is en blijft de opvang van mensen die een onderdakprobleem hebben. Wie niet meer weet waar hij naartoe kan of op straat terechtgekomen is, kunnen wij, als er een kamer vrij is, onmiddellijk opvangen. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

“Deze snelheid van werken is noodzakelijk om tegemoet te komen aan mensen met een urgente onderdakvraag.”

Geen slaapplek hebben is een voorwaarde om bij ons terecht te kunnen, maar zeker niet de enige. Ons aanbod biedt jammer genoeg geen antwoord op alle vragen. In eerste instantie proberen we de situatie en de hulpvraag zo goed mogelijk in te schatten. Op basis van deze informatie bekijken we of een opname bij ons zinvol en haalbaar is. Bij het maken van die keuze is er altijd sprake van een spanningsveld. Voor wie op straat staat, is ieder aanbod goed. En dat geldt ook voor diensten die op zoek zijn naar directe oplossingen.

Maar onze snelheid van werken garandeert helaas niet altijd een snelle oplossing. Wij moeten ervan overtuigd zijn dat een verblijf in onze directe opvang een meerwaarde kan zijn. De vraag is groter dan het aanbod, waardoor we geregeld mensen en diensten moeten teleurstellen en dat is lastig.

Direct in plaats van kort

Ook bij wie we wel kunnen opvangen, moeten we regelmatig de verwachtingen bijstellen. Het wordt steeds moeilijker om snel een woonst te kunnen realiseren in huidige woningmarkt. Wij kunnen cliënten dan wel direct opvangen, maar we botsen op de lange wachttijden in de hulpverlening. Deze structurele problemen kunnen wij ook niet oplossen.

Wanneer geen enkele oplossing toegankelijk is, is dat het meest frustrerende gevoel voor ons.

De opvangperiode blijft met vier weken relatief kort, waardoor we voldoende doorstroom en toegankelijkheid kunnen garanderen. Het zorgt er ook voor dat onze cliënten geactiveerd blijven. Anderzijds geeft die extra opvangweek iedereen de nodige ademruimte om tot rust te komen.

Direct in hulpverlening

We vangen echt iemand op. We zorgen voor een bed en eten op tafel. We bieden veiligheid.

“De stress valt voor even weg en het menselijke primeert.”

We engageren ons om met onze gasten aan de slag te gaan. Een cliënt kan dagelijks bij ons terecht voor een gesprek en daarnaast werken we intensief samen aan heel concrete zaken. We gaan op zoek naar een woonst of onderdak, we pakken eventuele financiële en administratieve problemen aan,… Het gevoel er niet alleen voor te staan, geeft onze gasten een stevig duwtje in de rug.

Direct in aanwezigheid

Wie bij ons verblijft, kan altijd bij ons terecht, 24 op 7. We leven en eten samen. Dat zorgt niet alleen voor verbinding tussen onze gasten onderling, maar vooral ook met de hulpverleners.

“Samenleven met elkaar levert bepaalde inzichten.”

De sfeer wordt mee vormgegeven door onze vrijwilligers. ’s Nachts blijft er altijd iemand slapen in het huis. Onze vrijwilligers gaan elk op hun eigen manier om met onze gasten, waardoor er vaak heel open gesprekken ontstaan. Onze gasten hebben op die manier contacten met verschillende mensen, los van de hulpverlening. Vrijwilligers geven hiermee een extra dimensie aan onze werking.

Binnen een steeds uitdagendere context blijft ons aanbod een meerwaarde. Met directe opvang zorgen we voor een veilige slaapplek, een adempauze en een duwtje in de rug.

Meer weten of contact opnemen over directe opvang kan hier.