Samen inzetten op ervarings- deskundigheid

De inzet van ervaringsdeskundigen binnen de hulpverlening wint steeds meer terrein. Het verrijkt organisaties en teams vanuit de inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel. Dat is ook zo voor de hulpverlening aan (ex-)gedetineerden. Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. CAW Boom Mechelen Lier en Transitiehuis Mechelen zetten samen in op meer ervaringsdeskundigheid.

CAW Boom Mechelen Lier en Transitiehuis Mechelen gaan samen ervaringsdeskundigheid inzetten in het Transitiehuis. De pas aangeworven presentiecoach zal vanuit CAW Boom Mechelen Lier gedetacheerd worden naar het Transitiehuis om daar het team van leef- en krachtcoaches te versterken. De presentiecoach zal zijn ervaring als ex-deelnemer van het Mechelse Transitiehuis inzetten in de ondersteuning van deelnemers in hun individuele herstelproces. Hij participeert aan het alledaagse leven in het Transitiehuis, werkt nabij en met de noden die zich aandienen waarbij hij specifieke aandacht heeft voor coachen van deelnemers in hun woonvaardigheden.

Het ondersteunen van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, is een missie die CAW Boom Mechelen Lier en Transitiehuis Mechelen met elkaar delen. Beide organisaties zetten zich dagelijks in om mensen die in hun welzijn bedreigd worden, opnieuw te verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Deze gezamenlijke inzet van ervaringsdeskundigheid is voor beide organisaties een opstap om nog meer inhoudelijk, methodisch maar ook in individuele trajecten van deelnemers te gaan samenwerken.