Studiedag: EHBS: Eerste Hulp Bij Scheiding

Welke juridische impact heeft een scheiding op het ouderschap? Wat is de stand van zaken bij de familierechtbank Gent na 1 jaar ‘anders’ werken in dossiers van (hoog)conflictueuze scheidingen? Wat is onze intersectorale visie op complexe scheidingen? Wat werkt en werkt niet?

Deze en ook andere vragen worden beantwoord op 4 december 2023 tijdens de studiedag ‘EHBS – Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Nota

Deze studiedag is volzet. Er kan niet meer ingeschreven worden.

Wat komt er aan bod?

In de voormiddag geeft Nele Desmet, juriste van tZitemzo meer uitleg over een aantal juridische begrippen zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling … Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie?

Daarna geeft Anelore Bruneel, familie- en jeugdrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent een stand van zaken over 1 jaar ‘anders werken’ in de familierechtbank Gent bij scheidingssituaties. De bewuste keuze van de familierechtbank om niet meer te werken vanuit een strijdmodel maar eerder vanuit een participatiemodel wordt geëvalueerd.

In de namiddag brengt Marijke De Bruyn, themaverantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen en lid van de Stuurgroep HCS Oost-Vlaanderen, een aantal belangrijke werkingsprincipes voor hulpverleners in het werken met complexe scheidingen. De gecoördineerde intersectorale aanpak die we vooropstellen is dé sleutel om de-escalerend te werken.

Marianne Mariën, Interactieacademie, sluit de dag af om hoe je als hulpverlener vanuit een systeemtheoretisch kader kan omgaan met complexe scheidingen.

Voor wie?

Voor hulpverleners die beroepsmatig met (conflictueuze) scheidingssituaties te maken krijgen.

Waar?

Deze studiedag vindt plaats in het:

Auditorium van de Arteveldehogeschool
Campus Sint-Annaplein
Sint-Annaplein 31 – 9000 Gent

Klik hier voor de routebeschrijving.

Kostprijs

25 euro per deelnemer (inclusief broodjeslunch)

Programma

8.30 – 9.00 u ONTHAAL
9.00 – 9.10 u VERWELKOMING
9.10 – 10.10 u Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders (deel 1)
Nele Desmet, juriste tZitemzo
10.10 – 10.30 u PAUZE
10.30 – 11.30 u Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders (deel 2)
Nele Desmet, juriste tZitemzo
11.30 – 12.30 u 1 jaar nieuwe werking familierechtbank Gent bij scheidingen
Anelore Bruneel, familie- en jeugdrechter in Gent
12.30 – 13.30 u BROODJESLUNCH
13.30 – 14.00 u Een intersectorale visie op complexe scheidingen
Marijke De Bruyn, lid stuurgroep HCS
14.00 – 15.00 u Complexe scheidingen (deel 1)
Marianne Mariën, Interactieacademie
15.00 – 15.30 u PAUZE
15.30 – 16.30 u Complexe scheidingen (deel 2)
Marianne Mariën, Interactieacademie

Download het programma: klik hier.

Schrijf je nu in

Het spijt ons. Deze studiedag is volzet. Er kan niet meer ingeschreven worden.

Meer info

Lily De Clercq, stafmedewerker hoogconflictueuze scheidingen
lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be

Organisatie

Deze studiedag is

  • een initiatief van CAW Oost-Vlaanderen, tZitemzo en Arteveldehogeschool,
  • in opdracht van de Stuurgroep HCS Oost-Vlaanderen
  • en met de financiële steun van het IROJ Oost-vlaanderen