Tous ensemble: CAW helpt huisartsen

Dat de tweede coronagolf harder beukt en meer collateral damage meesleurt, blijkt uit de recente noodkreet van de huisartsen. De CAW’s willen een front vormen op de eerste lijn en deze noodkreet beantwoorden door hun aanbod aan psychosociale hulpverlening voor deze patiënten in te zetten.
Anita Cautaers, directeur CAW Groep (11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel): ‘We willen de tweede golf samen breken door solidair te zijn op de eerste lijn en de huisartsen te helpen in het overnemen of ondersteunen van patiënten met psychosociale zorgen. Op deze manier willen de CAW’s de huisartsen ontzorgen en de druk verdelen. We moeten allemaal samen zorgen voor ons mentaal welzijn en tegelijkertijd voorkomen dat ons zorgsysteem instort.’

De CAW’s bieden, in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ van de Vlaamse overheid, eerstelijnshulp voor psychosociaal welzijn, relationele problemen en familiaal geweld, nabestaanden en jongeren.

Psychosociaal welzijn

Iedereen is op een bepaald moment in het leven kwetsbaar. Corona en vooral de coronamaatregelen leggen druk op ieder van ons. Mensen die toevallig nu kwetsbaar zijn doordat ze onder druk staan, een moeilijke tijd doormaken, een klein sociaal netwerk hebben of persoonlijke, financiële en/of psychische problemen hebben, … voelen hun kwetsbaarheid alleen maar toenemen.

CAW ondersteunt ieder van ons in het omgaan met deze kwetsbaarheid, helpt in het dragen van de lasten, zoekt naar veerkracht, erkent angsten en helpt vooruit te komen. De CAW’s willen huisartsen ontzorgen en hun patiënten helpen. Ze stellen een digitaal aanmeldformulier ter beschikking waarop huisartsen hun patiënten kunnen aanmelden.

Relationele problemen en familiaal geweld

De ervaring van de eerste coronagolf en de onvoorspelbaarheid van de tweede coronacrisis zorgt voor spanningen binnen gezinnen. De complexe en stresserende combinatie van thuis, werkplaats, school, hobbyruimte en kinderopvang in vaak (te) kleine woningen is voor velen de druppel te veel. Geweld (fysiek, psychisch of economisch) loert dan snel om de hoek.

De CAW’s zetten in op het stopzetten van geweld binnen een conflictueuze gezinscontext. De hulpverlening bevordert de communicatie in het gezin door samen aan de slag te gaan. CAW’s bieden ondersteuning bij gebeurtenissen die de gezinssituatie verstoren. Hulpverleners begeleiden partners in de beslissing om hun relatie al dan niet voort te zetten. CAW’s bieden zowel individuele hulp als groepsaanbod. Het CAW zorgt voor beveiligde opvang indien nodig. Huisartsen die een vermoeden hebben van en/of signalen vaststellen van geweld kunnen consult vragen bij CAW- hulpverleners.

Hulp aan nabestaanden

Het verlies van een dierbare is altijd ingrijpend maar Covid-19 maakt dat verwerking moeilijker verloopt. Afscheid nemen kan niet zoals het hoort. Het sociaal netwerk is kleiner. Emoties heviger. Niet iedereen die nood heeft aan een gesprek of ondersteuning maakt de klik om zelf op zoek te gaan naar gepaste hulp. Daarom bieden de CAW’s een proactief aanbod aan via begrafenisondernemers en collectieve rouwmomenten. Ook huisartsen kunnen patiënten die in een moeilijk rouwproces zitten doorverwijzen. De CAW’s ondersteunen en helpen hen tijdens het rouwproces.

Specifiek aanbod jongeren – JAC

4 op 5 kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties hebben problemen met pre- teaching en huiswerk. 3 op 4 hebben te weinig ruimte thuis. Meer dan de helft voelt zich niet goed in zijn vel. De coronamaatregelen raken en isoleren kinderen en jongeren. De toekomst van onze toekomst komt in het gedrang.

Het jongerenaanbod van de CAW’s staat ter beschikking. Ervaren hulpverleners luisteren naar jongeren en geven erkenning en ruimte voor hun gevoelens, gedachten en bezorgdheden. Samen met de jongere bespreken ze wat kan helpen, zoeken ze naar oplossingen en bieden ze perspectief.

Anita Cautaers: ‘De CAW’s zijn partners in de eerste lijn die andere collega’s, organisaties en hun patiënten en cliënten kunnen helpen. In deze gezondheidscrisis die heel grote druk legt op ons mentaal welzijn kunnen we niet anders dan onze hulpverleners hier flexibel op in te zetten. ‘Tous ensemble’ is niet beperkt tot helden op het voetbalveld maar ook voor de helden in de zorg.’