Uithuiszetting: beter voorkomen dan genezen

Het CAW streeft naar betaalbare en comfortabele woningen voor iedereen. We bemiddelen bij woonproblemen en bieden hulp om kansen op wonen en woonstabiliteit te verhogen. Bij thuisloosheid biedt het CAW een tijdelijke woonoplossing aan.

Elke dag worden 30 Vlaamse gezinnen met uithuiszetting bedreigd.

Elke dag worden 30 Vlaamse gezinnen met uithuiszetting bedreigd. Pano (VRT) toont woensdagavond verhalen achter deze schrijnende armoedecijfers. Kwalitatieve huisvesting is nochtans een basisrecht. Iedereen heeft recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Het CAW levert een sterke bijdrage in de realisatie van dit basisrecht. We streven naar betaalbare en comfortabele woningen voor iedereen. We willen niet enkel problemen oplossen, maar ook voorkomen. Met een tijdige welzijnsgerichte aanpak kan uithuiszetting vermeden worden.

Elke uithuiszetting is tragisch en dramatisch

Elke uithuiszetting is tragisch en dramatisch en brengt schade aan huurder, verhuurder en de samenleving. Bij het CAW zien de medewerkers dagelijks de stijgende problematiek van uithuiszettingen en de steeds kleiner wordende huurmarkt voor personen met een vervangingsinkomen of leefloon. Vaak is de kloof tussen het inkomen en de huurprijzen niet in verhouding. Armoede is een groot probleem in Vlaanderen. Van de Vlaamse kinderen leeft 12% in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. In Brussel zijn dit 30% van de kinderen. Het CAW komt dagelijks in contact met mensen in armoede. De praktijk in de centra toont aan dat deze groep blijft groeien en dat de maatschappij hen onvoldoende ondersteuning en bescherming biedt.

Preventieve woonbegeleiding

Bij woonproblemen wordt de stap naar de vrederechter nog te snel gezet. Het CAW biedt preventieve woonbegeleiding die erop gericht is om uithuiszetting te voorkomen. Het CAW werkt hiervoor nauw samen met OCMW’s, sociale huisvestigingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en andere partners op de private huurmarkt. CAW-medewerkers begeleiden de huurder via huisbezoeken om achterliggende problemen aan te pakken en sterktes te ontwikkelen. Een langdurige en harmonieuze relatie tussen huurder en verhuurder staat voorop. Preventieve woonbegeleiding wordt in specifieke situaties gecombineerd met begeleiding rond schulden. In de eerste helft van 2018 liepen 815 trajecten ‘preventie van uithuiszetting’ bij het CAW. De duurtijd van preventieve woonbegeleiding varieert tussen 1 en 9 maanden. 80% van de trajecten kan worden afgerond.

Het CAW zet actief in om ten allen tijden een uithuiszetting te voorkomen.

Tijdelijke woonoplossing bij thuisloosheid

Het CAW zet actief in om ten allen tijden een uithuiszetting te voorkomen. Wanneer preventieve woonbegeleiding gestart wordt, kan uithuiszetting worden vermeden. Vaak is de preventieve reflex er niet of wordt het probleem te laat vastgesteld, waardoor thuisloosheid toch optreedt. Bij dak- en thuisloosheid biedt het CAW tijdelijke woonoplossingen aan die helpen om het leven weer op de rails te krijgen. Begeleiding en aandacht voor alle aspecten van het leven staan centraal tijdens het tijdelijk verblijf. Zo kan administratie, vinden van permanente huisvesting, financiën, tewerkstelling, gezondheid en het (her)opbouwen van een sociaal netwerk aan bod komen, afhankelijk van de noden van de persoon. De hulpverlener gaat samen met de cliënt actief op zoek naar een duurzame oplossing.