Van chaos naar coördinatie: de magie van het Geïntegreerd Breed Onthaal

Lokale hulp- en dienstverlening worden toegankelijker via een partnerschap dat bekend staat als Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Deze samenwerking tussen CAW, OCMW en de diensten maatschappelijk werk van ziekenfondsen heeft als doel onderbescherming aan te pakken en toegankelijkheid te verhogen door mensen in kwetsbare situaties te identificeren en hen proactief in contact te brengen met de nodige ondersteunende diensten. Marc De Veirman (Coördinator CAW) en Steffi Beyaert (GBO coördinator Vlaamse Ardennen) leggen uit.

Marc: “In het verleden hadden de partners weinig verbinding met en vertrouwen in elkaar. Hierdoor werd de cliënt regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Het GBO heeft daar een eind aan gemaakt door te focussen op verbinding, gedeelde verantwoordelijkheid/uitdagingen en expertisedeling. Nu wordt er meer ingezet op elkaars sterktes in plaats van elkaar te gaan ontkrachten. GBO Gent ging jaren geleden als proeftuin aan de slag. Daaruit ontstond een structurele samenwerking waar expertise gedeeld wordt, nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt en concrete praktijken ontwikkeld, onder meer met betrekking tot dak- en thuislozen. Zowel in grote groep als in werkgroepen bouwen we verder aan een betere en duurzame samenwerking tussen verschillende partners binnen het GBO en dat levert resultatenop. Zo zorgt het bestaan van de nachtopvang binnen Gent ervoor dat we binnen het GBO op zoek gaan naar structurele samenwerking met de bestaande trajecten. Daar waar geen nachtopvang voorzien is, moet de GBOsamenwerking op zoek naar andere vindplaatsen en doelgroepen.”

Steffi: “De partners in De Vlaamse Ardennen zeggen wel eens dat we op een TGV zitten, zo snel gaan we vooruit. Ik startte pas vorig jaar als coördinator, maar later opstarten had zo zijn voordelen. Zo kon ik meteen aan de slag met zaken die hun nut al hadden bewezen in andere regio’s. Ik ging bij alle partners individueel langs, vroeg hen uit over hun verwachtingen en noden en merkte dat ze allemaal evenveel goesting hadden om samen te werken aan hetzelfde doel. Daardoor konden we snel concreet aan de slag met problemen die op verschillende locaties terugkwamen. Zo leerden de partners van elkaars aanpak in het omgaan met het beroepsgeheim en privacy van cliënten. Op basis daarvan maakten we afspraken over hoe de partners cliëntgegevens kunnen delen en vlot schakelen met het oog op een efficiëntere, gecontinueerde hulpverlening met betrokkenheid van de cliënt.”

Dat is waarom we GBO nodig hebben!

Marc: “Belangrijk is dat het niet blijft bij het herkennen van problemen, maar dat we ook samen naar oplossingen zoeken. Door mogelijke oplossingen aan te reiken en de concrete meerwaarde van samenwerking aan te tonen ervaren maatschappelijk werkers de kracht van GBO, want door samen te werken leg je linken en bruggen. We willen hierbij niet alleen doelgroepen bereiken die we tot nu toe niet zien, maar elke burger een betere hulpverlening en efficiëntere service bieden. Elkaars expertise, mogelijkheden en beperkingen kennen zorgt ervoor dat we cliënten beter kunnen connecteren met andere diensten. Door de lagere drempels tussen medewerkers nemen we veel vlugger en rechtstreekser contact met hen om een afspraak te regelen en warm te schakelen.”

Steffi: “Op het laatste overleg met de hulpverleners hoorde ik een praktijkvoorbeeld waarvan ik kippenvel kreeg. En toen dacht ik: “Dat is waarom we GBO nodig hebben!” Om de brug tussen partners te maken, samen te overleggen, samen rond cliënten te gaan staan, nieuwe inzichten te krijgen en nieuwe initiatieven op te starten. In onze focus op onder meer kwetsbare gezinnen met kinderen werken we met zijn allen beter samen met scholen en gaan we actief op zoek naar manieren om gezinnen naar bestaande initiatieven toe te leiden.”

Marc: “Het gaat erom samenwerking aan te gaan en niet om telkens opnieuw het warm water uitvinden. In de GBO-samenwerking is het niet alleen belangrijk op zoek te gaan naar de juiste vindplaatsen. We moeten ook de plaatsen waar er hulpverlening is toegankelijker maken voor mensen die hulp nodig hebben en dat koppelen aan een bestaand aanbod.”

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 11, nr. 2, apr-mei-jun). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.