Van conflict naar een duurzame uitkomst

Elk gezin kent zijn ruzies, kleine of grotere conflicten over niet nageleefde afspraken, onrespectvol gedrag, al dan niet verkeerde keuzes, … In vele gevallen geraken die conflicten onderling opgelost. Maar soms blijven ze sluimeren, of blijkt het water toch te diep en komen partners of ouders en kinderen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Echt luisteren naar elkaar is dan moeilijk en een oplossing lijkt al helemaal veraf.

 

Wanneer alle partijen dat willen, kan bemiddeling hierin helpen. Bij CAW Oost-Brabant werken erkende familiaal bemiddelaars. Ze zijn opgeleid om onafhankelijk en onpartijdig te bemiddelen in familiale zaken. Daarmee bieden ze een alternatief voor een mogelijke gerechtelijke procedure. Maatschappelijk kwetsbare mensen kunnen kosteloos beroep doen op bemiddeling op het CAW. Anderen worden hiervoor doorverwezen naar externe bemiddelaars, al dan niet onder het systeem van rechtsbijstand.

Jeroen is bemiddelaar bij CAW Oost-Brabant: “In een bemiddeling streven we steeds naar een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is en de belangen van alle betrokkenen respecteert.

Op zich komen mensen met heel uiteenlopende conflicten in bemiddeling. Vaak beseffen ze dat ze er zelf niet uit raken, maar zouden ze dat eigenlijk wel willen.

We proberen op een andere manier om te gaan met het conflict, op een andere manier een oplossing te verkrijgen of we proberen de relatie te herstellen. Erkenning is hierin heel erg belangrijk. Erkennen dat de ander een inspanning doet, is vaak al heilzaam voor de relatie.

Een bemiddeling is altijd vrijwillig. De partijen houden zelf het proces in handen, niets wordt opgelegd, de uitkomst is dan ook helemaal van hen. We werken samen met wat zich aandient. Zo zoeken we naar het gezamenlijk belang, naar dat wat beide partijen verbindt. We doen dat door te vertrekken vanuit alle gevoelens die er zijn. Van daaruit kan je overgaan naar de behoeften die daar voor iemand achter zitten. En van daaruit ga je weer over naar belangen. Die kunnen persoonlijk zijn, maar kunnen zich ook uiten naar bijvoorbeeld de kinderen toe of naar de ander toe. Vraag is dan waar het gemeenschappelijke zit.

Doordat je werkt met wat er is, is elke bemiddeling volledig op maat van de mensen rond de tafel. Het verzorgt de relatie. Mogelijk worden er belangrijke zaken uitgesproken tegen elkaar, en komt er erkenning voor de inspanning van de ander. Uiteindelijk werken we toe naar een plan van aanpak voor de toekomst, een duurzame uitkomst waar iedereen zich in kan vinden. Soms lukt dat in 3 tot 7 sessies, soms is er meer nodig. Het is nu eenmaal proces dat tijd vraagt.”

 

Zit je zelf vast in een moeilijke conflictsituatie? Of heb je vragen over de mogelijkheden van een bemiddeling? Neem dan gerust contact op.

Ben je jonger dan 25? Dan kan je terecht op het JAC.