Van leegstand naar hoop

Jochen De Wilde is projectmedewerker bij project Leegstand. Dit project, dat in 2014 het licht zag, is het antwoord op de indertijd groeiende huisvestingscrisis die nog steeds hevig woedt. ‘Een betaalbare woning vinden blijft een grote uitdaging voor heel wat mensen binnen onze samenleving’, getuigt Jochen. ‘Project Leegstand gaat op zoek naar leegstaande sociale woningen en brengt deze woningen in orde – of laat ze in orde brengen – naar de Vlaams Wooncode. Zodat ze dan tijdelijk bewoond kunnen worden door mensen met een woonproblematiek.’

Wie wordt er zoal aangemeld voor deze woningen?

‘Aanmelden gebeurt via onze partners, die vaak ook de begeleidingen opnemen. We werken samen met ruim 20 partners. Dit gaat van OCMW Gent over Fiola vzw tot het Justitiehuis. De gemeenschappelijke factor van alle cliënten in project Leegstand is dat ze met een woonproblematiek zitten. Dit kan gaan van dakloosheid over nakende dakloosheid tot mensen die een woonoplossing zoeken na een verblijf in een gesloten instelling.
De begeleiding van de bewoners laten we in deskundige handen van de aanmeldende partners of onze collega’s van het woonbegeleidingsteam. Zij gaan aan de slag met bewoners om hun tijdelijk verblijf in het project tot een goed eind te brengen.’

Welke kansen of uitdagingen ervaar je in de praktijk?

‘We werken met mensen en deze mensen moeten het zelf kunnen waarmaken. Wij bieden alleen een tijdelijk kader van huisvestingsrust. In 2022 stroomde ruim 64% door naar een duurzame woonoplossing. Dus helemaal niet slecht, lijkt ons. Dit is natuurlijk te danken aan de goede begeleiding van partners en collega’s.

We streven ernaar dat mensen maximum 1 jaar in een woning van het project verblijven. Dus als de eerste overeenkomst van 6 maand is afgelopen, bevragen we de begeleiding en daarmee ook de bewoner of een verlenging zinvol is. Zo ja, dan organiseren we samen met de begeleiding een huisbezoek om de overeenkomst te verlengen met nog eens 6 maand.

Binnen dit project zijn we heel afhankelijk van het aanbod aan leegstaande woningen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. We weten dat er altijd wel leegstaande sociale woningen zullen zijn – in het kader van nakende renovatie- of sloopwerken – maar op de kwaliteit en kwantiteit hebben we weinig invloed. Meer aanbod creëren kan een pervers effect hebben. Want hoe meer sociale woningen in project Leegstand belanden, hoe minder sociale woningen beschikbaar zijn waarvoor ze eigenlijk moeten dienen.’

Hoe zie je het project verder evolueren?

‘Project leegstand is een extra opvanginitiatief naast de bestaande initiatieven. Wij blijven hopen dat dit project in de nabije toekomst overbodig wordt.’

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 10, nr. 3, jul-aug-sep). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.