CAW Antwerpen

Pension Van Schoonhoven in gebruik

Twee Antwerpse daklozenwerkingen zijn naar Pension Van Schoonhoven verhuisd. Door deze diensten te centraliseren, kunnen cliënten op dezelfde locatie terecht en kunnen de diensten beter en sneller afstemmen.

Het onthaalcentrum Pension Van Schoonhoven in de Van Schoonhovenstraat 76 – 82, 2060 Antwerpen, startte in 1996. Sinds 2015 gebeurden er grondige renovatiewerken in het gebouw, begeleid door BULK Architecten.

Welke teams zijn hier te vinden?

  • Jongerenopvang die tijdelijk onderdak biedt aan jongeren en hen begeleidt naar een meer duurzame toekomst
  • De stedelijke Dispatching die daklozen op afspraak verwijst naar de juiste opvangplaats
  • Gezinsopvang waar gezinnen met minderjarige kinderen tijdelijk terechtkunnen en waar ze een hulpverleningstraject aangaan

Hoe zijn deze te bereiken?

De stedelijke dispatching is het centrale aanspreekpunt voor de werkingen die hierboven vermeld staan. Voor vragen rond opvang van dak- en thuisloze alleenstaanden, gezinnen en jongeren kan je terecht op:

03 432 88 50

Van Schoonhovenstraat 76-82, 2060 Antwerpen.

  • maandag: 8u30 tot 12u30
  • dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 16u

 

Foto’s: Inge Sleegers