Vertrek algemeen directeur CAW Noord-West-Vlaanderen

Beste,

Vijf jaar geleden kwam ik het CAW Noord-West-Vlaanderen binnen als Algemeen Directeur. Ik was nieuw in de sector en kende ook de regio niet goed. Gaandeweg leerde ik beide kennen en omarmen.

De regionale verschillen inzake maatschappelijke uitdagingen, de gezamenlijke West-Vlaamse drive. De sector met zijn vele specifieke werkvormen en tussenschotten, de aanzetten tot intersectorale samenwerkingen in het GBO en de eerstelijnszones, tussen justitie en welzijn, tussen jeugdhulp en algemeen welzijn…

Ik ontmoette in mijn functie vele warme, betrokken, open mensen die zich stuk voor stuk inzetten voor de warme(re) samenleving, en ik hoop ook zelf daartoe te hebben bijgedragen.

Het waren ook woelige jaren, waarin we het CAW smeedden tot één organisatie met een sterkere regionale uitbouw én meer interne samenhang. Daarna kwam een tweede transformatie, ingegeven door een sectoraal besparingsplan en meer recent ook een derde uitdaging: een functionerende eerste lijn aanhouden tijdens de gezondheidscrisis.

Het CAW -de CAW’ers- toonden zich veerkrachtig en flexibel, zetten alle zeilen bij om aan de stijgende hulpvragen te blijven beantwoorden. Bedankt aan alle medewerkers, voor die dagelijkse bezieling.

Begin september neem ik afscheid van deze mensen, deze sterke organisatie, de regio en de sectoren die gedurende vijf boeiende jaren mijn habitat zijn geweest. Ik neem veel mooie herinneringen, bijzondere ervaringen, nieuwe kennis en een uitgebreid netwerk mee naar mijn nieuwe werkplek.

Vanaf 1 september word ik directeur van het Expertisenetwerk Mens en Samenleving van de Artevelde hogeschool in Gent. Ik verlaat de sector dus niet helemaal, maar hoop nu vanuit een ander perspectief te kunnen bijdragen aan het sterk sociaal werk. Door een nieuwe instroom van goed opgeleide hulpverleners, die we op de werkvloer zo goed kunnen gebruiken. Met innovatieve projecten en nieuwe inzichten door onderzoek in ons expertisedomein. Door dienstverlening indien we een antwoord kunnen bieden op bepaalde noden.

De keuze voor deze nieuwe functie is er vrij plots gekomen. Mijn collega’s en ons bestuur moeten zich nu onverwacht organiseren om een nieuwe algemeen directeur te vinden. Ik wil hen speciaal danken voor de goede verstandhouding over de jaren heen, en heb er alle vertrouwen in dat zij erin zullen slagen om het CAW doorheen deze nieuwe transitiefase te leiden. Wanneer mijn opvolger gekend is, zal ik er zijn voor een warme overdracht. Ik dank ook alle stakeholders en partners voor de fijne samenwerking door de jaren heen. Ik hoop dat zij ook in de toekomst in het CAW een aanspreekpunt en constructieve partner zullen vinden. Via het e-mailadres directie@cawnoordwestvlaanderen.be komen alle vragen en voorstellen zeker bij de juiste persoon terecht.

In het volle besef dat er nooit een gepast moment is om weg te gaan, en nooit de juiste woorden die bij het afscheid passen, zeg ik dan maar tot ziens vrienden, collega’s

Onze paden kruisen nog wel.

Het ga jullie goed!

 

Christel Verhas