Vluchtelingen? Duidelijke procedures en duidelijk beleid!

David De Keukelaere is diensthoofd bij OCMW Gent, Kris Coenegrachts heeft al sinds de jaren 80 een belangrijke rol in de hulpverlening gespeeld. Beide kennen de vluchtelingenproblematiek heel goed. Daarom hebben we aan hen de vraag gesteld: wat moet er gebeuren om de huidige malaise in het vluchtelingenbeleid op te lossen?

Procedures

Kris: ‘Wat al in de jaren tachtig speelde waren de procedures. Ik kijk er nog altijd met grote verbazing naar: men slaagt er nog altijd niet in om die procedures snel en correct te laten verlopen. Dat is niet alleen in het belang van samenleving, maar zeker ook van de vluchtelingen. Zo kort en correct mogelijk houden. Elke keer staat dat in de regeringsverklaring, maar het gebeurt gewoon niet. Nu zijn die procedures een draak geworden, constant kan men opnieuw om één of andere reden instappen. Mensen moeten terug meer rechtszekerheid krijgen, dat is primordiaal.’

David: ‘Procedures die meerdere jaren duren, mensen die op de duur compleet van hun thuisland onthecht zijn, dan krijgen die uiteindelijk een negatieve beslissing en dan moet je een traject naar terugkeer opstarten. Ik heb de verschillende ministers van Binnenlandse Zaken horen zeggen: “We gaan daar werk van maken om die procedure snel, correct en efficiënt te laten verlopen.” Ik zit ondertussen bijna dertig jaar in het werkveld en er is nauwelijks beweging. Integendeel, ik heb de indruk dat het nog moeilijker geworden is.’

Volgehouden beleid

Kris: ‘Een tweede zaak is om het politiek klimaat rond vluchtelingen te laten afkoelen. Er is een regering nodig die een consensus heeft over hoe ze de problematiek gaat aanpakken, die van in het begin zegt: “Kijk, dat gaan we zo doen”, en die dat ook volhoudt gedurende een aantal jaren. Kijk maar naar wat er gebeurd is met opvangcentra: die worden geopend, het gaat dan weer wat beter, men sluit ze terug, om daarna weer te openen als er meer volk aan de deur staat. Ik denk ook dat we dat Europees moeten proberen: het is niet de bedoeling dat vluchtelingen naar de plaats van de minste weerstand of de beste omstandigheden gaan.’

David: ‘Als je een maatregel intrekt, dan staat op een bepaald moment het probleem daar opnieuw. Migratiestromen, ze gaan niet weggaan, daarvoor is de wereld te veel in conflict. En we moeten nog altijd in ons achterhoofd houden dat de Conventie van Genève het basisdocument is van waaruit we vertrekken, het recht op het zoeken naar én vinden van bescherming.’

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 10, nr. 2, apr-mei-jun). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.