Minder financiële drempels voor verblijf in vluchthuis

Wie omwille van een onveilige situatie in een vluchthuis terechtkomt, moet niet langer zelf de kosten dragen. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt geld voor vrij zodat mensen al zeker de eerste drie maanden niet zelf moeten betalen voor hun verblijf.

Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang.

De begeleiding in een vluchthuis of beveiligde opvang biedt CAW aan vanuit zijn opdracht en financiering van de Vlaamse overheid. Voor het verblijf (bed-bad-brood) in een vluchthuis wordt een dagprijs gerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen.

Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal de dagprijs verrekend worden aan de Vlaamse overheid ter ondersteuning van de slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten.

Hilde Crevits: Zelf ging ik onlangs op bezoek in een vluchthuis. Een heel indrukwekkend bezoek. Vrouwen die weg moeten vluchten om verschillende redenen en alles moeten achterlaten. Dat is ingrijpend, zeker ook als er kinderen bij betrokken zijn. Een financiële kost mag dan absoluut geen drempel zijn bij het zoeken naar bescherming en een tijdelijk onderkomen.

“Zelf ging ik onlangs op bezoek in een vluchthuis. Een heel indrukwekkend bezoek. Vrouwen die weg moeten vluchten om verschillende redenen en alles moeten achterlaten. Dat is ingrijpend.”

Hilde Crevits: Daarom hebben we samen met het CAW bekeken hoe we dit kunnen aanpassen. De meeste mensen blijven zo’n drie maanden in een vluchthuis, die periode wordt ook gebruikt om de begeleiding en opvolging goed te organiseren, en om een financiële regeling op maat uit te werken. Omdat de slachtoffers in die eerste periode al zoveel zorgen hebben, is het voorstel om de eerste drie maanden geen dagprijs meer aanrekenen. Eind 2025 komt er een evaluatie om na te gaan deze aanpassing voldoende is.

Minister Crevits brengt een bezoek aan een vluchthuis en gaat in gesprek met de vrouwen die er verblijven.

Vlaanderen betaalt dus twaalf weken lang de kosten, zodat slachtoffers de mogelijkheid hebben om opnieuw financiële reserves op te bouwen en stappen richting re-integratie te zetten.

Bart Claes van CAW: De beslissing van minister Crevits biedt perspectief en ademruimte aan mensen die in een vluchthuis verblijven. De facturen voor een verblijf in een vluchthuis en/of eventuele terugvorderingen aan het OCMW zijn voor slachtoffers drempels waardoor ze soms vroegtijdig vertrekken en terugkeren naar een onveilige situatie of in financiële onzekerheid terechtkomen. Dit is zeer schrijnend, want het gaat om slachtoffers van intrafamiliaal geweld, eergerelateerd geweld of gedwongen prostitutie. Bovendien leiden deze drempels vaak tot secundaire victimisatie, waarbij slachtoffers het gevoel hebben voor de tweede keer slachtoffer te worden door de onrechtvaardigheden waarmee ze worden geconfronteerd. Slachtoffers moeten steeds centraal staan.

Directeur Charlotte Dewitte geeft een rondleiding in het vluchthuis.

De vluchthuizen van CAW bieden onderdak en begeleiding aan volwassenen met of zonder kinderen die niet langer thuis kunnen of willen verblijven, wegens bedreiging of een gevoel van onveiligheid, bijvoorbeeld bij intrafamiliaal geweld, eergerelateerd geweld of gedwongen prostitutie.

Een opname in een vluchthuis is een ingrijpende maatregel en wordt uitsluitend overwogen wanneer de veiligheid daadwerkelijk in gevaar is. Indien mogelijk wordt er gezocht naar minder ingrijpende alternatieven, zoals ambulante hulp, uithuiszetting van de partner en ondersteuning in de omgeving.

Maakte je zelf een schokkende gebeurtenis mee? Heb je nood aan een gesprek of ondersteuning?

Contacteer CAW op het gratis nummer 0800 13 500. Je kan ons ook mailen of met ons chatten.