Vrijwilligers: het hart van ons CAW!

Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Op deze Internationale Dag van de Vrijwilliger zetten we onze vrijwilligers graag in de kijker en bedanken onze medewerkers hen voor hun waardevolle engagement.

CAW Oost-Brabant kan niet zonder haar vrijwilligers. Het zijn studenten, actieve gepensioneerden, professionelen die in hun vrije tijd hun specifieke vaardigheden en talenten inzetten, mensen die in de buurt wonen, mensen die vroeger zelf al geholpen waren in het CAW en nu ook graag anderen helpen,… Sommigen draaien al jaren mee en zorgen mee voor de dagelijkse werking, anderen engageren zich voor een bepaalde periode, of werken mee aan een project. Er zijn op jaarbasis meer dan 200 vrijwilligers actief in CAW Oost-Brabant. Plaats dat naast de 180 professionele hulpverleners die CAW Oost-Brabant telt en je ziet onmiddellijk hoe belangrijk vrijwilligers voor onze organisatie zijn.

 

Werken aan een solidaire samenleving
Het CAW kiest bewust voor het werken met vrijwilligers. We zijn er immers van overtuigd dat de samenleving een plek is waar mensen zich thuis voelen wanneer ze betrokken zijn bij wat leeft in hun omgeving: een buur die een duwtje in de rug kan gebruiken, de vrouw in de straat die vaak alleen is, het gezin dat net nieuw is in de wijk en nog niemand kent.

Volwaardige partner in de organisatie
Vrijwilligers maken volwaardig deel uit van de organisatie. Iedere vrijwilliger krijgt eigen taken en de nodige ondersteuning door een professionele medewerker waardoor hij zelfstandig of in team kan werken. Op deze manier vormen vrijwilligers en vaste medewerkers een hecht team dat in ontspannen sfeer op elkaar kan rekenen. We geloven in de kracht en waarde van vrijwilligers in een professionele omgeving waarbij de samenwerking gebaseerd is op wederzijdse erkenning en waardering van elkaars positie, verantwoordelijkheden en deskundigheid. Vrijwilligers zijn complementair aan de professionele werking. Samen werken we aan de realisatie van de doelstellingen van het CAW. We hebben oog voor talenten en het welzijn van onze vrijwilligers. Hun kwaliteiten en kennis worden via een brede waaier van diensten ingezet.

Een win-win situatie voor iedereen
We geloven in de aanvulling die vrijwilligers betekenen binnen onze werking. Vrijwilligerswerk geeft invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van de samenleving. Zij brengen de buitenwereld binnen en zijn de bruggenbouwers van de samenleving. Het inschakelen van vrijwilligers creëert een meerwaarde op uiteenlopende en soms verrassende vlakken. Vrijwilligerswerk is een win-win situatie voor iedereen. We geloven in de meerwaarde van de inzet van onze vrijwilligers voor onze cliënten, ons CAW, de vrijwilliger zelf én de brede samenleving.

De rol van onze vrijwilligers
Vrijwilligers zijn niet alleen belangrijk om het werk gedaan te krijgen. Het besluit om met vrijwilligers te werken sluit aan bij onze visie op mens en samenleving. In een solidaire samenleving moet er ruimte zijn voor mensen om zich vrijwillig in te zetten voor anderen.Vrijwilligers versterken onze organisatie. Zij zorgen een frisse kijk ‘van buitenaf’. In veel gevallen zijn ze ook een ’brug naar hulpverlening’ voor wie geen hulp meer wil of aanvaardt. Vrijwillige hulpverleners zijn partner van onze professionele hulpverleners bij diverse hulpvragen om wachtlijsten in de zorg aan te pakken of te vermijden, ze zorgen mee voor een betere toegankelijkheid en lagere drempel voor cliënten.Vrijwilligers krijgen bij CAW Oost-Brabant de kans kennis en ervaring op te doen, zichzelf verder te ontplooien door verantwoordelijkheden op maat op te nemen, ten aanzien van zichzelf, cliënten en de directe sociale omgeving.Tenslotte zijn vrijwilligers ook een uithangbord van ons CAW. Ze nemen (on)bewust een ambassadeursrol op.

Voor ieder wat wils
Iedereen is welkom om bij ons een vrijwillig engagement op te nemen. Er is meestal geen specifieke kennis of achtergrond nodig maar vooral goesting om je als mens in te zetten voor de meest kwetsbaren. Iedereen kan bij ons terecht. In ons CAW nemen vrijwilligers de meest uiteenlopende taken op zich:

 • Psychosociale begeleiding van jongeren, volwassenen en/of gezinnen;
 • Slachtofferhulp;
 • Inslapers in Halte 51, KOC, Winteropvang;
 • Ontvangst ouders en kinderen in de Bezoekruimte;
 • JAC-jeugdadviseurs en –buddies;
 • Onthaal-, toog- en keukenhelpers in onze 3 inloopcentra;
 • Vrijwilligers Solikoop;
 • Woonanker: samen op zoek naar een duurzame woonst
 • Belgian Homeless Cup: voetbaltrainer en soepman;
 • Ondersteuning van team communicatie;
 • Onderhoud en klusjes in onze huizen;
 • Receptie en administratie;
 • Sorteerders en verkopers in De Kapstok;
 • Bestuursvrijwilligers in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Geprikkeld om je als vrijwilliger in te zetten voor CAW Oost-Brabant? We zijn momenteel het meest op zoek naar volgende vrijwilligersprofielen.
Maar we gaan met jou ook graag op zoek naar een engagement passend bij jouw talent.
Bel of mail daarvoor naar:

Jo De Keyzer
Stafmedewerker vrijwilligersbeleid bij CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 6 | 3000 Leuven  | tel. 0488/24.92.70
jo.dekeyzer@cawoostbrabant.be