Wie zorg vraagt moet die ook krijgen

ongeacht wie de vraag stelt, waar, wanneer en waarover.

Dat is wat goede zorg volgens ons moet zijn. Dat is ook wij willen bieden. Samen met onze zorgpartners. En dat is waarover wij vertelden op de Dag van de Zorg op 17 maart in Tienen.

Elke vraag verdient een gepast antwoord

Hulp vragen is niet gemakkelijk. Wanneer iemand die moed heeft gevonden die eerste stap naar hulp te zetten, moeten we dat omarmen. En niet meer loslaten tot die persoon het verder alleen kan of tot iemand anders kan overnemen.

Dat kunnen we alleen maar wanneer we gedeelde zorg bieden, wanneer wij – partners in de zorg voor mensen – samenwerken.

In Tienen doen we dat. Ongeacht waar mensen hun hulpvraag stellen, zorgen we dat die gepaste hulp krijgt.

Een gedeeld verhaal

De Dag van de Zorg van 17 maart stond in Tienen helemaal in het teken van die samenwerking in de zorg voor mensen.

Partners waren Hestia vzw, Het OverKophuis, De Wissel en CAW Oost-Brabant.

Hestia vzw maakt deel uit van Alexianen zorggroep Tienen, en biedt ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen op verschillende levensdomeinen in de thuissituatie.

Bij het OverKop-huis kunnen jongeren binnenlopen, elkaar ontmoeten en leuke activiteiten doen. Ze kunnen er ook beroep doen op snelle professionele hulp.
CAW Oost-Brabant biedt laagdrempelige hulp aan iedereen met een welzijnsvraag; ondersteuning, bemiddeling, begeleiding en opvang. Ook jongeren kunnen hiervoor terecht bij het JAC.

Door onderling ons aanbod op elkaar af te stemmen, te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken, steeds in het belang van de cliënt, zorgen we ervoor dat minder mensen tussen de mazen van het net vallen. Wat ons verbindt is het geloof in de veerkracht van mensen. Noem het positief, oplossingsgericht, schakelend, netwerkend…het is altijd hoopvol.

Welzijnswandeling

Niets beklijft beter dan een verhaal. Dus besloten wij om dat samen te schrijven en ook samen te vertellen. Concreet deden we dit door mensen uit te nodigen op een welzijnswandeling van de ene plek naar de andere.

Op de verschillende werkplekken kregen de bezoekers een voorstelling van het concrete aanbod, maar ook van het gemeenschappelijke stuk. In het OverKop-huis was kinderopvang voorzien zodat het ook voor gezinnen aangenaam toeven was.

Het was een succes

en niet alleen omdat we een 70-tal bezoekers over de vloer kregen.

Ook niet omdat Tienen een betoverende stad is.

Maar ook en vooral omdat we met dit – toch wel unieke initiatief – hebben kunnen vertellen hoe belangrijk het is om samen te werken in de zorg voor mensen.

Tijdens de welzijnswandeling kon het publiek meeluisteren én kijken naar de resultaten van een workshop waarbij de bezoekers van het Tiense inloopcentrum Amarant woord en beeld gaven aan wat veerkracht voor hen betekende en hoe die kon verstrekt worden. 

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.