Winteropvang in Vilvoorde opent weer de deuren

Op 1 december om 19 uur opent de winteropvang in Vilvoorde opnieuw de deuren, ook dit jaar in het gebouw Ter Linde II in de Vaartstraat. Er wordt gewerkt volgens het bed-bad-brood principe, wat betekent dat mensen er terecht kunnen voor een warme maaltijd, een douche en een warm bed. Er zijn 12 bedden beschikbaar.

Het stereotiepe beeld van “de oude dakloze man” klopt niet

Uit zowel de telling dak- en thuisloosheid in de eerstelijnszone BraViO als de bredere tellingen in België blijkt dat één op de vijf dak- en thuislozen in België jonger is dan 26 jaar. Daarom geeft CAW Halle – Vilvoorde dit jaar voorrang op een plek in de winteropvang aan kinderen (begeleid door hun ouder(s), en aan jongeren. Uit de telling in BraVio bleek ook dat bijna 40% van de dak- en thuislozen een vrouw is. Daarom zijn vrouwen ook een prioritaire doelgroep. Voorgaande jaren waren het vooral alleenstaande mannen die werden opgevangen.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti: “De strijd tegen dak- en thuisloosheid ligt mij nauw aan het hart, iedere persoon die de nacht op straat moet doorbrengen is er één teveel. In eerste instantie willen we als stad alle vormen van dak- en thuisloosheid voorkomen, maar jammer genoeg blijft opvang noodzakelijk. Het Sociaal Huis heeft jaren zelf de coördinatierol van de winteropvang op zich genomen. We konden hierbij altijd rekenen op een goede samenwerking met het CAW Halle – Vilvoorde voor de dagelijkse werking. Omdat het CAW zoveel specifieke ervaring heeft in het begeleiden van de doelgroep, hebben we vorig jaar beslist de coördinatie van de winteropvang aan hen over te dragen. We stellen hiervoor dit jaar 40 000 euro en een locatie ter beschikking.

Nieuwe locatie en duurzame oplossingen

Volgend jaar zal het niet meer mogelijk zijn om de winteropvang te huisvesten in de Vaartstraat. Daarom zijn stad Vilvoorde en CAW samen op zoek naar een nieuwe en vooral duurzame oplossing voor opvang van dak- en thuislozen. Er zal een traject worden opgestart om meer partnerschappen aan te gaan tussen diverse actoren binnen de regio Halle-Vilvoorde.

De laatste jaren wordt het Housing First-model in de aanpak van dak- en thuisloosheid meer ingezet en met resultaat. Daarbij krijgen mensen eerst een woning als startbasis voor een verdere begeleiding. Dit biedt mensen stabiliteit om van daaruit andere problematieken aan te pakken.

CAW Halle – Vilvoorde heeft in 2022 middelen gekregen van de Vlaamse Overheid om meer in te zetten op Housing First-begeleidingen. Ondertussen hebben ze, in samenwerking met lokale besturen en woonactoren 7 panden ter beschikking specifiek voor Housing First-trajecten. Ingelise Gerritsen, inhoudelijk directeur wonen: “Die samenwerking op het terrein is noodzakelijk omdat er op de private woonmarkt te weinig betaalbare en geschikte woningen beschikbaar zijn voor de grote nood die er is.”

Vrijwilligers gezocht

De opvang draait voor een groot deel op vrijwilligers, in combinatie met professionele hulpverlening ’s ochtends en ‘s avonds. Het CAW is hen dan ook eeuwig dankbaar. Een van de huidige vrijwilligers verbleef vorig jaar zelf nog in de winteropvang. De winteropvang is altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Elke vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding per gewerkte shift. Bij interesse kan men contact opnemen met via winteropvang@cawhallevilvoorde.be.

 

*Foto: Natasja en Benoit | © PVW | Nieuwsblad