“Zwarte lijst voor huurders sociale woningen zet kwetsbaren in de kou”

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk reageren verbaasd dat de Vlaamse regering vanaf 2023 voorziet in een mogelijkheid om huurders van sociale woningen op een zwarte lijst te plaatsen. Wie een gehuurde sociale woning zwaar beschadigt of verwaarloost, of die ernstige overlast bij omwonenden veroorzaakt, zal na rechterlijke veroordeling tot uithuiszetting voor een periode van drie jaar geen sociale woning meer kunnen huren. “Huurders van sociale woningen zitten vaak al in een kwetsbare positie. Door een zwarte lijst in te voeren, maak je het probleem alleen groter. We moeten net meer inzetten op duurzame oplossingen, zoals woonbegeleiding“, zegt Piet Steenssens, beleidscoördinator Wonen bij het CAW.

Grote gevolgen voor huurders sociale woningen 

Volgens de CAW’s zal het besluit – uitgevaardigd door minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) – grote gevolgen hebben voor huurders van sociale woningen. “Kwetsbare mensen beschikken soms niet over degelijke woonvaardigheden en hebben hierin ondersteuning nodig. Het is net nodig om meer in te zetten op woonbegeleiding, en zo te werken aan een duurzame oplossing. Een dak boven je hoofd hebben is een basisrecht. Een zwarte lijst zet dat recht op de helling.” 

Zet in op woonbegeleiding en het betaalt zich op termijn terug 

“Elke euro die je investeert in het voorkomen van uithuiszettingen en het begeleiden naar een duurzame woonsituatie, betaalt zich terug. Het betaalt zich terug door preventie van dak- en thuisloosheid. En die winst is groot, want die kostprijs ligt veel hoger. Zowel economisch als maatschappelijk”, aldus Piet Steenssens.
De CAW’s bemiddelen bij woonproblemen en bieden ondersteuning en begeleiding bij zelfstandig wonen, net om uithuiszettingen te vermijden. Tijdige detectie en aanpak van problemen loont op lange termijn om het aantal daklozen te verminderen en de re-integratie van kwetsbaren in de maatschappij vlotter te laten verlopen. “In meer dan 90% van de trajecten rond preventie van uithuiszetting op de sociale huurmarkt, kan de huurder haar/zijn woning uiteindelijk behouden.” 

Schrap de zwarte lijst

De zwarte lijst zet ook de beschikbare capaciteit bij zorg- en welzijnsdiensten verder onder druk. De CAW’s vragen om de zwarte lijst te schrappen. “Het huidige systeem waarbij het toewijzen van een sociale huurwoning (tijdelijk) wordt geweigerd, volstaat nog steeds. Vanuit het beleidsdomein Welzijn (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap) wordt al bijkomend ingezet op begeleidingscapaciteit in de sociale huur, net om uithuiszettingen te vermijden. Zo laten we sociale huurders niet in de kou staan”, klinkt het.