Het vaccin voor mentaal welzijn

door Anita Cautaers, directeur CAW Groep

Wat blijft jou bij van de Olympische Spelen? Het goud van Nafi Thiam, Nina Derwael of de Red Lions? Ik denk vooral aan het njet van Simone Biles. De druk op de schouders van de Amerikaanse topgymnaste lag hoog, te hoog. Ze koos, met steun van haar coaches, voor haar mentale gezondheid en liet verschillende kansen op goud aan zich voorbijgaan. Presteren onder grote druk kun je immers pas als je hoofd en je lichaam in balans zijn. Het doet me deugd om te zien dat Biles een coach en een omgeving heeft die haar helpen deze balans te bewaren.

We leven in een wereld waarin je best doen vaak niet genoeg is. Je moet presteren op topniveau, zoals een atleet op de Olympische Spelen. Je moet in je privé- of professionele leven omgaan met voortdurende verandering, innovatief zijn, anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en gepast reageren op tegenslag. Die prestatiedruk rust (of drukt?) niet alleen op de schouders van mensen, maar ook van organisaties zoals het CAW. Een belangrijk deel van onze werkingsmiddelen ontvangen we vanuit de overheid. Het CAW moet elke dag opnieuw een topprestatie leveren om het maximale uit deze middelen te halen.

Wie is jouw coach? Ik heb het dan over de coaches die mensen zoals jij en ik bijstaan wanneer we het hoofd bieden aan onze uitdagingen, aan onze strijd om dagelijks te leven of te overleven. We doen allemaal ons best om onszelf en onze familie op de been te houden. Soms loopt alles op wieltjes, maar evengoed worden we geconfronteerd met ziekte, woonproblemen, een relatiedip, verlieservaring of financiële klap. Ook dan moeten of willen we een topprestatie neerzetten. Wie is er dan de coach die ons helpt het evenwicht te bewaren tussen een gezond lichaam en een gezonde geest? Is er überhaupt een coach voor onze cliënten die voortdurend een gevecht leveren om zich staande te houden? Van een topprestatie gesproken …

De pandemie liet er geen twijfel over bestaan: een gezond lichaam is essentieel. De overheid nam daarom ook tal van initiatieven om het fysieke welzijn van de bevolking te vrijwaren, oa door iedereen de kans te geven zich gratis te laten vaccineren. Het CAW pleit voor eenzelfde inspanning voor ieders gezonde geest. Net zoals fysiek welzijn is mentaal welzijn geen nice, maar need to have, een inzicht dat ook beleidsmakers tijdens de coronacrisis ging dagen.

Een onwelzijnspandemie voorkom je met concrete acties en middelen. Iedere burger heeft recht op hulp en ondersteuning om mentaal sterk te kunnen staan om in het dagelijkse leven een topprestatie af te leveren. Als CAW zijn we deel van de oplossing en werken we mee aan het vertalen van beleid in concrete acties. We zijn een coach voor elke persoon met een zorg- of ondersteuningsnood. Daarbij houden we rekening met hun kwetsbaarheid. We stippelen samen met hen een traject uit om hun netwerk te versterken en wijzen hen de weg naar meer gespecialiseerde hulp. We pakken hun zorgen aan die wegen op hun mentaal welzijn. Geen enkele vraag of nood aan ondersteuning gaat het CAW uit de weg. Met een wetenschappelijk bril brengen we de effectiviteit en de maatschappelijke impact van ons werk in kaart. We putten uit onze ervaring en expertise en staan open voor innovatie.

September is traditioneel de maand waarin we met z’n allen vaak een nieuw begin maken. Je pikt op je werk de draad terug op of start met een nieuw schooljaar. Je gaat voor het eerst op kot of maakt nieuwe vrienden. Na een vakantie is het altijd even zoeken naar een nieuw evenwicht in het dagelijkse leven. Een uitdaging die niet iedereen even makkelijk valt. Soms zoek je niet alleen in september, maar al een leven lang naar een evenwicht, naar een manier om te overleven. Ook dan heb je recht op een coach. Wie geluk heeft, vindt zo’n coach in het eigen netwerk. Maar niet iedereen kan daarop rekenen.

In de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel staan medewerkers en vrijwilligers klaar, niet alleen met een luisterend oor, maar ook met een helpende hand voor iedereen die daar nood aan heeft. Zij zijn, afhankelijk van de hulpvraag, gezinscoach, welzijnscoach, professionele hulpverlener of een expert in de frontlinie van het dagelijkse leven. Want soms lukt het allemaal echt niet. Soms is die topprestatie een verre droom. En dat is oké. Dan is het CAW zoals de coach van Simone Biles: we gaan naast de mensen staan en zoeken samen uit hoe we de balans tussen hoofd en lichaam herstellen. We maken de dagelijkse strijd om te overleven draaglijker en gemakkelijker. Dat is het CAW-vaccin voor mentaal welzijn. CAW maakt sterker.