Slachtoffers seksueel misdrijf kunnen terecht bij het CAW

Slachtoffers van seksueel geweld moeten zo snel mogelijk geholpen worden en die hulp bestaat ook. Naar aanleiding van het verhaal van de vrouw die gruwelijk verkracht werd en een aanvraag heeft gedaan voor euthanasie, werd gesuggereerd dat slachtoffers van seksueel geweld moeilijk steun vinden. Dat ze in de kou blijven staan omdat de nodige hulp ontbreekt of omdat de wachtlijsten te lang zijn. Dit klopt niet. Er bestaat wel degelijk hulp, maar die is nog te onbekend.  

Vijf jaar geleden werd Nathalie Huygens gruwelijk verkracht tijdens het joggen. Het was voor de vrouw het begin van een ondraaglijke lijdensweg, recent heeft ze euthanasie aangevraagd. Haar zoon schreef daarover een emotionele open brief. De feiten zijn zeer zwaar, het trauma achtervolgt haar tot vandaag.

Slachtoffers van seksueel geweld moeten zo snel mogelijk geholpen worden en dat kan. Zo kan een slachtoffer kan onmiddellijk terecht in een zorgcentrum voor seksueel geweld. Zulke zorgcentra zijn er momenteel in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Brussel, Charleroi en Luik. Ze bieden een integrale ondersteuning; zowel op medisch, psychisch en forensisch gebied. In dit centrum kunnen slachtoffers ook klacht indienen, als ze dat zelf willen.

Slachtofferhulp van CAW is er ook voor slachtoffers van een seksueel misdrijf

Maar daar stopt het niet. Slachtoffers en hun naastbestaanden zitten met heel wat vragen, zowel op emotioneel, juridisch, administratief vlak. Wat gebeurt er nu met mijn klacht? Wat zijn mijn rechten? Hoe ga ik om met tegenstrijdige gevoelens? Heb ik recht op een schadevergoeding? De zorgcentra en de politie verwijzen slachtoffers dan door naar Slachtofferhulp van CAW. En slachtoffers en hun naastbestaanden kunnen in heel Vlaanderen terecht bij Slachtofferhulp. Dat kan onmiddellijk, er zijn geen wachtlijsten.

Niemand blijft in de kou staan. We nemen meteen contact op

“Slachtofferhulp biedt onmiddellijk hulp. Dat betekent dat een hulpverlener van CAW binnen de drie werkdagen pro-actief contact opneemt en een eerste gesprek doet. De hulpverlener brengt samen met het slachtoffer in kaart met welke vragen ze zitten, welke gevoelens en gedachten er zijn, hoe ze daarmee kunnen omgegaan en wie hen daarin kan ondersteunen. Samen, en enkel als het slachtoffer dat wenst, gaan ze dus op zoek naar een gepaste manier om met de gevolgen om te gaan. Daarna kan er een begeleiding opgestart worden”, zegt Bart Claes van CAW Groep.

Soms hebben mensen een grotere hulpvraag waar we niet altijd een antwoord op hebben. Dan verwijzen we door naar gespecialiseerde hulp. Dat er in de geestelijke gezondheidszorg lange wachtlijsten zijn, is een gekend probleem. Maar altijd blijft contact mogelijk bij het CAW, een slachtoffer blijft nooit in de kou staan.

Slachtofferhulp is maatwerk

Elk slachtoffer reageert anders. Mensen zijn verschillend, ieder gaat er op zijn eigen manier mee om, elk heeft zijn eigen vragen en noden. Elk hulpverleningstraject is verschillend. Daarom werken hulpverleners van bij de start aan het verhelderen van de vragen van het slachtoffer.

“We proberen helder te krijgen wat het slachtoffer nodig heeft. Zo kunnen we werken op maat van de vragen en noden van elk slachtoffer. Concreet: wat heeft een slachtoffer nodig? Die vraagverheldering zorgt voor maatwerk in de begeleiding. Tijdens de begeleiding monitoren we een aantal parameters, zoals het risico op een posttraumatische stress stoornis (PTSS). De hulpverlening focust in de eerste plaats op het leren omgaan met alle mogelijke gedachten en emoties die het slachtoffer onverwachts overspoelen, overrompelen en belasten.”

CAW gaat aan de slag met psycho-educatie (o.a. gericht op erkenning, versterken van zelfwaardering, uitleg over normale reacties) om de belevingen en gedragingen van het slachtoffer te bespreken. Samen met het slachtoffer brengen we de dagdagelijkse beleving in kaart en onderzoeken we bijvoorbeeld welk effect het slachtofferschap heeft op mentaal gebied of sociaal gebied. Van zodra dit in kaart gebracht is, kan de traumabegeleiding starten. Dit vraagt tijd.

Wat Slachtofferhulp krachtig maakt, is dat het naast traumabegeleiding ook juridische en administratieve ondersteuning biedt. Slachtoffers hebben nood aan ondersteuning en informatie rond de klacht, de gerechtelijke procedure, de verzekeringen. De diensten Slachtofferhulp van het CAW hebben bovendien een erkenning om aanvragen te doen bij het Schadefonds en kunnen adviseren rond de procedure noodhulp waarbij niet moet gewacht worden op de gerechtelijke procedure. Dat is belangrijk als bijvoorbeeld medische kosten oplopen.

Meer kenbaar maken

Niet alle slachtoffers van seksueel geweld vinden vandaag de weg naar Slachtofferhulp van CAW. Een doorverwijzing gebeurt vaak door politie of een zorgcentrum, maar er zijn slachtoffers die onder de radar blijven. Bij Slachtofferhulp kan je ook steeds zelf contact nemen, maar is nog niet gekend bij iedereen. Vaak willen slachtoffers van seksueel geweld de feiten ook geheim houden, uit schaamte, schuldgevoel, vrees voor reacties en voor victim blaming: nog te vaak krijgen slachtoffers beschuldigende opmerkingen en ongepaste vragen. Dit zijn slachtoffers die alleen blijven zitten, niet doorverwezen worden en dus niet de gepaste hulp krijgen.

Hier zit een opdracht om Slachtofferhulp meer bekend te maken, zodat slachtoffers en hun naastbestaanden op tijd bij de juiste hulp terechtkomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat slachtoffers alleen komen te staan en soms jarenlang een geheim met zich meedragen. Het is belangrijk dat slachtoffers de correcte hulp krijgen, zodat ze op een bepaald moment toch weer die draad kunnen oppikken.

Waar kan je terecht?

  • Slachtofferhulp is gratis en vertrouwelijk. Een gesprek kan telefonisch of persoonlijk bij jouw thuis of ergens in je buurt. Iedereen kan bij Slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. Je kan ons bereiken op 0800 13 500 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur).
  • www.slachtofferzorg.be: uitgebreide informatie over het zorgaanbod voor slachtoffers
  • www.seksueelgeweld.be: specifiek gericht naar slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving