Wat gaat CAW Limburg in jouw regio doen?

CAW Limburg organiseert de hulpverlening voortaan zo veel mogelijk regionaal.

Drie regio’s

We organiseren de hulpverlening in drie regio’s. Deze regio’s overlappen met twee of drie eerstelijnszones (ELZ).

  • regio Noord (ELZ Noord-Limburg, West-Limburg en MidWestLim)
  • regio Oost (ELZ Kemp en Duin, Maasland en ZOLim)
  • regio Zuid (ELZ Herkenrode en Haspengouw)

Drie soorten regionale teams

In elke regio zijn drie soorten teams actief:

  • ambulante teams
  • jongerenteams
  • woonteams 

Centrale teams

Enkele hulpverlenende teams blijven we centraal organiseren

Meer weten?

Ontdek welke teams regionaal en centraal actief zijn.