CAW Oost-Vlaanderen in cijfers - Werkingsgebied Dender-Scheldekracht

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

CAW Oost-Vlaanderen heeft drie kerntaken: onthaal, begeleiding en algemene preventie.

Om deze kerntaken te vervullen organiseren we ons in 7 hulpcontinua:

 1. Dak- en thuisloosheid
 2. Precaire verblijfssituaties
 3. Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
 4. Conflictueuze scheidingen
 5. Familiaal geweld
 6. Slachtofferzorg
 7. Daderschap en detentie

Elk hulpcontinuüm begint bij preventie en vroegdetectie en gaat geleidelijk over naar meer ingrijpende en curatieve vormen van hulp. Daarnaast realiseren we ook crisishulpverlening en zijn we als referentie-CAW gespecialiseerd in drie thema’s: Hulpverlening aan doven en slechthorenden, Ouderenmis(be)handeling en Transgenderthematiek.

We realiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod over heel Oost-Vlaanderen en organiseren ons hiervoor in zes werkingsgebieden. Een werkingsgebied valt samen met één tot drie eerstelijnszones om ons aanbod zoveel als mogelijk te kunnen afstemmen op (boven)lokale welzijnsvragen en -noden.

Een transparante werking staat voor ons centraal. Onderstaand delen we dan ook enkele cijfers over onze output in 2023 in werkingsgebied Dender-Scheldekracht.

Dender-Scheldekracht in beeld

Voor de ontwikkeling van ons hulp- en dienstverleningsaanbod baseert CAW Oost-Vlaanderen zich op het programmatiebesluit van het decreet algemeen welzijnswerk. Dit besluit berekent de kwetsbaarheid op basis van een aantal indicatoren.

Op basis van deze indicatoren zijn Wetteren (risicoscore 7) en Dendermonde (risicoscore 6) de meest kwetsbare gemeenten of steden van het werkingsgebied.

Overeenkomstig het programmatiebesluit dient CAW Oost-Vlaanderen ongeveer 17% van haar hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren in Dender-Scheldekracht

AWW-werking: de werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk

CAW Oost-Vlaanderen verleende in 2023 hulp aan 2.953 mensen met een domicilie in werkingsgebied Dender-Scheldekracht. Er waren 2.564 onthaalvragen en 917 begeleidingen.

Download het gedetailleerd rapport van de AWW-werking in werkingsgebied Dender-Scheldekracht voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten, het soort onthaalvragen en begeleidingen, en de thema’s.

Opvang

In het kader van het decreet algemeen welzijnswerk heeft CAW Oost-Vlaanderen 1 opvanglocatie of 15 kamers in Dender-Scheldekracht. In 2023 verbleven er 48 cliënten. In totaal ging het om 7.185 overnachtingen.

Download het gedetailleerd rapport van de opvang in werkingsgebied Dender-Scheldekracht voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten en de opvanglocaties.

Projectwerkingen

Naast onze werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk, realiseren we in het werkingsgebied Dender-Scheldekracht heel wat projecten. Deze projecten zijn mogelijk door Europese, Vlaamse, provinciale of lokale subsidies.

Zo liepen er in 2023 in werkingsgebied Dender-Scheldekracht diverse projecten:

 1. 1G1P Waas-Dender – Agentschap Opgroeien
 2. Samen 1Plan Gent-Scheldekracht – Agentschap Opgroeien
 3. Lokaal partnerschap voor jongeren Link-T Scheldekracht – ESF 510
 4. Lokaal partnerschap voor jongeren Wetteren – ESF 528
 5. Project leegstand Berlare 6) Project Partnergeweld Berlare, Dendermonde, Lebbeke, Zele, Destelbergen, …
 6. De Katrol Wetteren
 7. Algemeen sociaal beleid Dendermonde, Hamme en Lochristi

Infographic

Onderstaand vind je de infographic van werkingsgebied Dender-Scheldekracht in een handige leesweergave. Download het volledige document via deze link.

Vragen over onze cijfers?

Neem contact om met Elke Hooyberghs, servicecoördinator werkingsgebied Waasland en Dender – Scheldekracht: elkehooyberghs@cawoostvlaanderen.be – 0490 58 46 53