CAW Oost-Vlaanderen in cijfers - Werkingsgebied Gent

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

CAW Oost-Vlaanderen heeft drie kerntaken: onthaal, begeleiding en algemene preventie.

Om deze kerntaken te vervullen organiseren we ons in 7 hulpcontinua:

 1. Dak- en thuisloosheid
 2. Precaire verblijfssituaties
 3. Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
 4. Conflictueuze scheidingen
 5. Familiaal geweld
 6. Slachtofferzorg
 7. Daderschap en detentie

Elk hulpcontinuüm begint bij preventie en vroegdetectie en gaat geleidelijk over naar meer ingrijpende en curatieve vormen van hulp. Daarnaast realiseren we ook crisishulpverlening en zijn we als referentie-CAW gespecialiseerd in drie thema’s: Hulpverlening aan doven en slechthorenden, Ouderenmis(be)handeling en Transgenderthematiek.

We realiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod over heel Oost-Vlaanderen en organiseren ons hiervoor in zes werkingsgebieden. Een werkingsgebied valt samen met één tot drie eerstelijnszones om ons aanbod zoveel als mogelijk te kunnen afstemmen op (boven)lokale welzijnsvragen en -noden.

Een transparante werking staat voor ons centraal. Onderstaand delen we dan ook enkele cijfers over onze output in 2023 in werkingsgebied Gent.

Gent in beeld

Voor de ontwikkeling van ons hulp- en dienstverleningsaanbod baseert CAW Oost-Vlaanderen zich op het programmatiebesluit van het decreet algemeen welzijnswerk. Dit besluit berekent de kwetsbaarheid op basis van een aantal indicatoren.

Gent heeft risicoscore 7 op basis van deze indicatoren. Ze is daarmee één van de meest kwetsbare steden van de provincie.

Overeenkomstig het programmatiebesluit dient CAW Oost-Vlaanderen ongeveer 22% van het hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren in Gent.

AWW-werking: de werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk

CAW Oost-Vlaanderen verleende in 2023 hulp aan 5.254 mensen met een domicilie in werkingsgebied Gent. Er waren 4.705 onthaalvragen en 1.324 begeleidingen.

Download het gedetailleerd rapport van de AWW-werking in werkingsgebied Gent voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten, het soort onthaalvragen en begeleidingen, en de thema’s.

Opvang

In het kader van het decreet algemeen welzijnswerk heeft CAW Oost-Vlaanderen 6 opvanglocaties of 93 kamers in Gent. In 2023 verbleven er 204 cliënten. In totaal ging het om 32.569 overnachtingen.

Download het gedetailleerd rapport van de opvang in werkingsgebied Gent voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten en de opvanglocaties.

Projectwerkingen

Naast onze werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk, realiseren we in het werkingsgebied Gent heel wat projecten. Deze projecten zijn mogelijk door Europese, Vlaamse, provinciale of lokale subsidies.

Zo liepen er in 2023 in werkingsgebied Gent meer dan 10 projecten:

 1. Samen 1 Plan Gent-Scheldekracht – Agentschap Opgroeien
 2. Brugteam Gent – Stad-OCMW Gent
 3. Nachtopvang Gent – Stad-OCMW Gent
 4. Gezinsnachtopvang – Stad-OCMW Gent
 5. Instapwonen – Stad-OCMW Gent
 6. Inloopcentrum Gent – Stad-OCMW Gent
 7. Warme Winter – Stad-OCMW Gent
 8. Opvangnetwerk – Stad-OCMW Gent
 9. Mind-Spring Vluchtelingen – Stad-OCMW Gent
 10. Mind-Spring Niet begeleid wel ondersteund – Stad-OCMW Gent
 11. Opvang & Oriëntatie voor jongeren – Stad-OCMW Gent
 12. Opvang & Oriëntatie voor mensen zonder papieren – Stad-OCMW Gent
 13. Transithuis – Stad-OCMW Gent
 14. Telefonische permanentie Oekraïne – GBO Gent
 15. Jobteam – Stad-OCMW Gent

Infographic

Onderstaand vind je de infographic van werkingsgebied Gent in een handige leesweergave. Download het volledige document via deze link.

Vragen over onze cijfers?

Neem contact om met Marc De Veirman, servicecoördinator werkingsgebied Gent, Meetjesland-Schelde & Leie: marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be – 09 432 00 18