CAW Oost-Vlaanderen in cijfers - Werkingsgebied Meetjesland – Schelde en Leie

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

CAW Oost-Vlaanderen heeft drie kerntaken: onthaal, begeleiding en algemene preventie.

Om deze kerntaken te vervullen organiseren we ons in 7 hulpcontinua:

  1. Dak- en thuisloosheid
  2. Precaire verblijfssituaties
  3. Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
  4. Conflictueuze scheidingen
  5. Familiaal geweld
  6. Slachtofferzorg
  7. Daderschap en detentie

Elk hulpcontinuüm begint bij preventie en vroegdetectie en gaat geleidelijk over naar meer ingrijpende en curatieve vormen van hulp. Daarnaast realiseren we ook crisishulpverlening en zijn we als referentie-CAW gespecialiseerd in drie thema’s: Hulpverlening aan doven en slechthorenden, Ouderenmis(be)handeling en Transgenderthematiek.

We realiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod over heel Oost-Vlaanderen en organiseren ons hiervoor in zes werkingsgebieden. Een werkingsgebied valt samen met één tot drie eerstelijnszones om ons aanbod zoveel als mogelijk te kunnen afstemmen op (boven)lokale welzijnsvragen en -noden.

Een transparante werking staat voor ons centraal. Onderstaand delen we dan ook enkele cijfers over onze output in 2023 in werkingsgebied Meetjesland – Schelde & Leie.

Meetjesland – Schelde & Leie in beeld

Voor de ontwikkeling van ons hulp- en dienstverleningsaanbod baseert CAW Oost-Vlaanderen zich op het programmatiebesluit van het decreet algemeen welzijnswerk. Dit besluit berekent de kwetsbaarheid op basis van een aantal indicatoren.

Op basis van deze indicatoren zijn Zelzate (risicoscore 7) en Eeklo (risicoscore 6) de meest kwetsbare gemeenten of steden van het werkingsgebied.

Overeenkomstig het programmatiebesluit dient CAW Oost-Vlaanderen ongeveer 15% van haar hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren in Meetjesland – Schelde & Leie.

AWW-werking: de werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk

CAW Oost-Vlaanderen verleende in 2023 hulp aan 2.352 mensen met een domicilie in werkingsgebied Meetjesland – Schelde & Leie. Er waren 2.103 onthaalvragen en 757 begeleidingen.

Download het gedetailleerd rapport van de AWW-werking in werkingsgebied Meetjesland – Schelde & Leie voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten, het soort onthaalvragen en begeleidingen, en de thema’s.

Opvang

In het kader van het decreet algemeen welzijnswerk heeft CAW Oost-Vlaanderen geen opvanglocaties in het werkingsgebied. De cliënten kunnen terecht in de opvanglocaties te Gent.

Download het gedetailleerd rapport van de opvang in werkingsgebied Gent voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten en de opvanglocaties.

Projectwerkingen

Naast onze werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk, realiseren we in werkingsgebied Meetjesland – Schelde & Leie enkele projecten. Deze projecten zijn mogelijk door Europese, Vlaamse, provinciale of lokale subsidies.

Zo liepen er in 2023 in werkingsgebied Meetjesland – Schelde & Leie volgende projecten:

  1. 1G1P RTJ De Tafels – Agentschap Opgroeien
  2. Lokaal partnerschap voor jongeren ‘Start op Zelzate’ – ESF 510
  3. Lokaal partnerschap voor jongeren in Aalter-Maldegem-Lievegem – ESF 528
  4. Lokaal partnerschap voor jongeren in Schelde en Leie – ESF 528
  5. Solidarisering nachtopvang Gent door Zelzate, Eeklo, Evergem, Deinze en Zulte

Infographic

Onderstaand vind je de infographic van werkingsgebied Meetjesland – Schelde & Leie in een handige leesweergave. Download het volledige document via deze link.

Vragen over onze cijfers?

Neem contact om met Marc De Veirman, servicecoördinator werkingsgebied Gent, Meetjesland-Schelde & Leie: marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be – 09 432 00 18