CAW Oost-Vlaanderen in cijfers - Werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

CAW Oost-Vlaanderen heeft drie kerntaken: onthaal, begeleiding en algemene preventie.

Om deze kerntaken te vervullen organiseren we ons in 7 hulpcontinua:

 1. Dak- en thuisloosheid
 2. Precaire verblijfssituaties
 3. Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
 4. Conflictueuze scheidingen
 5. Familiaal geweld
 6. Slachtofferzorg
 7. Daderschap en detentie

Elk hulpcontinuüm begint bij preventie en vroegdetectie en gaat geleidelijk over naar meer ingrijpende en curatieve vormen van hulp. Daarnaast realiseren we ook crisishulpverlening en zijn we als referentie-CAW gespecialiseerd in drie thema’s: Hulpverlening aan doven en slechthorenden, Ouderenmis(be)handeling en Transgenderthematiek.

We realiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod over heel Oost-Vlaanderen en organiseren ons hiervoor in zes werkingsgebieden. Een werkingsgebied valt samen met één tot drie eerstelijnszones om ons aanbod zoveel als mogelijk te kunnen afstemmen op (boven)lokale welzijnsvragen en -noden.

Een transparante werking staat voor ons centraal. Onderstaand delen we dan ook enkele cijfers over onze output in 2023 in werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea.

Vlaamse Ardennen – Panacea in beeld

Voor de ontwikkeling van ons hulp- en dienstverleningsaanbod baseert CAW Oost-Vlaanderen zich op het programmatiebesluit van het decreet algemeen welzijnswerk. Dit besluit berekent de kwetsbaarheid op basis van een aantal indicatoren.

Op basis van deze indicatoren is Ronse (risicoscore 7) de meest kwetsbare stad het werkingsgebied.

Overeenkomstig het programmatiebesluit dient CAW Oost-Vlaanderen ongeveer 10% van haar hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren in Vlaamse Ardennen – Panacea.

 

AWW-werking: de werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk

CAW Oost-Vlaanderen verleende in 2023 hulp aan 2.365 mensen met een domicilie in werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea. Er waren 2.064 onthaalvragen en 881 begeleidingen.

Download het gedetailleerd rapport van de AWW-werking in werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten, het soort onthaalvragen en begeleidingen, en de thema’s.

Opvang

In het kader van het decreet algemeen welzijnswerk heeft CAW Oost-Vlaanderen 3 opvanglocaties of 15 kamers in Vlaamse Ardennen – Panacea. In 2023 verbleven er 42 cliënten. In totaal ging het om 6.591 overnachtingen.

Download het gedetailleerd rapport van de opvang in werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten en de opvanglocaties.

Projectwerkingen

Naast onze werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk, realiseren we in het werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea heel wat projecten. Deze projecten zijn mogelijk door Europese, Vlaamse, provinciale of lokale subsidies.

Zo liepen er in 2023 in werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea diverse projecten:

 1. RTJ De Tafels – Agentschap Opgroeien
 2. Lokaal partnerschap voor jongeren Volt Aalst – ESF 510
 3. Lokaal partnerschap voor jongeren JIA in Geraardsbergen, Ninove & Denderleeuw – ESF 528
 4. Lokaal partnerschap Op Stap Ronse – ESF528
 5. Lokaal partnerschap JOWW – ESF 528
 6. OverKop-huis Ronse
 7. Preventie uithuiszetting Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zwalm, Brakel, Zottegem 8) Opvangnetwerk Vlaamse Ardennen
 8. Opvangnetwerk Panacea
 9. Solidarisering nachtopvang Aalst door Oudenaarde, Brakel, Herzele, Oosterzele, Sint-Lienvens-Houtem en Zottegem
 10. Project partnergeweld in Gavere, Horebeke, Oudenaarde, Kruisem, Ronse, Wortegem-Petegem, Herzele, Oosterzele
 11. GBO ELZ Panacea
 12. Katrol Oudenaarde

Infographic

Onderstaand vind je de infographic van werkingsgebied Vlaamse Ardennen – Panacea in een handige leesweergave. Download het volledige document via deze link.

Vragen over onze cijfers?

Neem contact om met Karolien Gedopt, servicecoördinator werkingsgebied Aalst – Dender-Zuid en Vlaamse Ardennen – Panacea: karoliengedopt@cawoostvlaanderen.be – 0498 20 26 18