CAW Oost-Vlaanderen in cijfers - Werkingsgebied Waasland

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

CAW Oost-Vlaanderen heeft drie kerntaken: onthaal, begeleiding en algemene preventie.

Om deze kerntaken te vervullen organiseren we ons in 7 hulpcontinua:

  1. Dak- en thuisloosheid
  2. Precaire verblijfssituaties
  3. Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
  4. Conflictueuze scheidingen
  5. Familiaal geweld
  6. Slachtofferzorg
  7. Daderschap en detentie

Elk hulpcontinuüm begint bij preventie en vroegdetectie en gaat geleidelijk over naar meer ingrijpende en curatieve vormen van hulp. Daarnaast realiseren we ook crisishulpverlening en zijn we als referentie-CAW gespecialiseerd in drie thema’s: Hulpverlening aan doven en slechthorenden, Ouderenmis(be)handeling en Transgenderthematiek.

We realiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod over heel Oost-Vlaanderen en organiseren ons hiervoor in zes werkingsgebieden. Een werkingsgebied valt samen met één tot drie eerstelijnszones om ons aanbod zoveel als mogelijk te kunnen afstemmen op (boven)lokale welzijnsvragen en -noden.

Een transparante werking staat voor ons centraal. Onderstaand delen we dan ook enkele cijfers over onze output in 2023 in werkingsgebied Waasland.

Waasland in beeld

Voor de ontwikkeling van ons hulp- en dienstverleningsaanbod baseert CAW Oost-Vlaanderen zich op het programmatiebesluit van het decreet algemeen welzijnswerk. Dit besluit berekent de kwetsbaarheid op basis van een aantal indicatoren.

Op basis van deze indicatoren zijn Sint-Niklaas (risicoscore 7), Lokeren en Zwijndrecht (risicoscore 6) de meest kwetsbare gemeenten of steden van het werkingsgebied.

Overeenkomstig het programmatiebesluit dient CAW Oost-Vlaanderen ongeveer 19% van haar hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren in Waasland.

AWW-werking: de werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk

CAW Oost-Vlaanderen verleende in 2023 hulp aan 3.810 mensen met een domicilie in werkingsgebied Waasland. Er waren 3.416 onthaalvragen en 917 begeleidingen.

Download het gedetailleerd rapport van de AWW-werking in werkingsgebied Waasland voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten, het soort onthaalvragen en begeleidingen, en de thema’s.

Opvang

In het kader van het decreet algemeen welzijnswerk heeft CAW Oost-Vlaanderen 3 opvanglocaties of 23 kamers in Waasland. In 2023 verbleven er 78 cliënten. In totaal ging het om 11.577 overnachtingen.

Download het gedetailleerd rapport van de opvang in werkingsgebied Waasland voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten en de opvanglocaties.

Projectwerkingen

Naast onze werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk, realiseren we in het werkingsgebied Waasland heel wat projecten. Deze projecten zijn mogelijk door Europese, Vlaamse, provinciale of lokale subsidies.

Zo liepen er in 2023 in werkingsgebied Waasland meer dan 10 projecten:

1G1P Waas-Dender – Agentschap Opgroeien

Lokaal partnerschap voor jongeren Dynamo Snik – ESF 510

Lokaal partnerschap voor jongeren Link-T Waasland – ESF 510

Opvangnetwerk Waasland

Crisisnetwerk Sint-Niklaas

Crisisopvang Lokeren

Inloopcentrum Den Durpel

Project Leegstand

Ambulante perspectiefbegeleiding voor mensen zonder papieren

Project Partnergeweld – Sint-Gillis-Waas, Stekene en Sint-Niklaas

OverKophuis Sint-Niklaas

Infographic

Onderstaand vind je de infographic van werkingsgebied Waasland in een handige leesweergave. Download het volledige document via deze link.

Vragen over onze cijfers?

Neem contact om met Elke Hooyberghs, servicecoördinator werkingsgebied Waasland en Dender – Scheldekracht: elkehooyberghs@cawoostvlaanderen.be – 0490 58 46 53