Begeleiding bij administratieve of financiële problemen

Het CAW helpt je al je rechten uit te putten. We helpen je op weg om je financiële en administratieve situatie weer op orde te brengen en je uitgaven beter onder controle te krijgen. We doen dat steeds in nauwe samenwerking met jou, zodat je het in de toekomst weer zélf kan.

Afhankelijk van je regio kan je bij ons terecht voor budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling.