Het Namaste-Huis

In het Namaste-huis kan je op adem komen en je veerkracht versterken. Er is van maandag tot vrijdag een time-out aanbod met ondersteuning.

Het namaste huis

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Uiteenlopende situaties kunnen aanleiding zijn voor een verblijf: als persoonlijke groei; op een keerpunt staan in een natuurlijke levensloop; vermoeidheid; relationele problemen; depressieve gevoelens; dreigende burn-out; verwerking van verlieservaringen; identiteitsproblemen; …

Gasten in het Namaste-huis zoeken naar ondersteuning, naar tijd en ruimte om te ontdekken wat wezenlijk voor hen is. Zij willen ontstressen, tot rust komen, hun veerkracht en vitaliteit versterken.

De benadering in het Namaste-huis richt zich eerder op het proces dan op het probleem.
Er wordt aandacht besteed aan de 4 dimensies van existentieel welzijn: de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie.

Er wordt bewust gekozen voor kleinschaligheid. Er is plaats voor 6 personen.
Inbedding in een natuurrijke omgeving.

Het Namaste-huis is een initiatief van Namaste vzw. Het Namaste-huis wordt gedragen door het netwerk CAW Oost-Vlaanderen, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (RCGG en CGG Eclips) en Namaste. Het Namaste-huis is door de Vlaamse Gemeenschap als Time-out initiatief erkend en is partner van het Netwerkpunt GGZ Het PAKT.

Meer info vind je : http://namaste-huis.be en https://www.facebook.com/Het-Namaste-huis-213976732422655/