Traject Brussel

We bieden een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers die met vluchtelingen werken en partnerorganisaties die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden. Zeven dagen tussen december 2022 en april 2023, 10 intervisies tussen maart en december 2023

• Meer info over het opleidingstraject: Download
• Download hier het aanmeldingsformulier.

Doelgroep

Sociaal werkers van OCMW’s en andere partnerorganisaties uit Vlaanderen (CAW’s, AGII, CGG’s, VDAB, OKAN-scholen, mentoren en buddy’s aangesloten aan een vzw), Brussel en Wallonië die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden.

Algemeen doel

Hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in de samenleving mogelijk is.

Aanbod

In het kader van de AMIF-oproep biedt het CAW Oost-Vlaanderen een opleidings- en ondersteuningstraject en een e-learning platform aan. We vertrekken bij de uitbouw van de modules vanuit onze eigen expertise Mind-Spring en de evaluatie van ons AMIF-project ‘Cultuursensitief werken via Mind-Spring’ 2018-2021. Daarnaast worden experts van UGent, KULeuven, HoGent en Odisee Hogeschool betrokken die theoretische modellen en kaders aanbieden mbt de psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Cultuursensitieve zorg en een veerkracht benadering  lopen als een rode draad doorheen de modules. Ervaringsdeskundigen zijn actief betrokken zowel bij de uitwerking als de uitvoering van dit aanbod.

Let wel: kandidaten dienen minstens dag 1-5 van module I te volgen. Lees er meer over in het aanbod opleidingstraject

Inschrijven

Inschrijven voor het traject in het NL/FR in Brussel: tot 30 november per mail naar mindspring@cawoostvlaanderen.be

Meer weten

Mail naar mindspring@cawoostvlaanderen.be of bel voor praktische vragen naar 0493 40 72 99 (maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur) en voor inhoudelijke vragen naar 0496 20 86 32 (op dinsdag en donderdag, telkens van 9 tot 12 uur, alleen NL) of naar 0499 88 64 65 (op maandag en donderdag, telkens van 9 tot 12 uur, NL/FR).

Let wel: dit aanbod valt niet onder het psychosociaal aanbod van CAW’s voor vluchtelingen uit Oekraïne.