Traject Brussel

In december 2022 startte ook het AMIF opleidingstraject ‘Cultuursensitief werken via Mind-Spring’, Traject Brussel. Maar liefst 45 sociaal werkers hebben het opleidingstraject aangevat.

Doelgroep

We richten ons op OCMW-medewerkers die met vluchtelingen werken én partnerorganisaties die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden ( oa. CAW’s, AGII, CGG’s, VDAB, OKAN-scholen, mentoren en buddy’s aangesloten aan een vzw). Dit voor zowel de regio Vlaanderen, Brussel als Wallonië.

Algemeen doel

Hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in de samenleving mogelijk is.

In het kader van de AMIF-oproep bood het CAW Oost-Vlaanderen een opleidings- en ondersteuningstraject en een e-learning platform aan.

Het opleidingstraject werd opgebouwd in 2 modules. We vertrokken hierbij vanuit onze eigen expertise binnen Mind-Spring en de evaluatie van ons AMIF-project ‘Cultuursensitief werken via Mind-Spring’ 2018-2021. Daarnaast werden experts van UGent, KULeuven, HoGent en Odisee Hogeschool betrokken die theoretische modellen en kaders aanbieden mbt de psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Cultuursensitieve zorg en een veerkrachtbenadering waren de rode draad doorheen de modules. Ervaringsdeskundigen werden actief betrokken zowel bij de uitwerking als de uitvoering van het aanbod.

Module 1: een terugblik

De 45 ingeschreven sociaal werkers volgden 5 dagen opleiding tussen december 2022 en april 2023.

We hebben 5 boeiende en verbindende studiedagen beleefd waar we zowel theoretische handvaten als inspiratie uit de praktijk met elkaar konden verbinden. Een greep uit de thema’s en sprekers die aan bod kwamen:

  1. Psychosociale ondersteuningsnoden van vluchtelingen: een veerkracht benadering door Dr. Sofie Vindevogel
  2. Psychosociale begeleiding van niet-begeleide en begeleide minderjarige vluchtelingen door Prof. Dr. Ilse Derluyn
  3. Trauma-zorg aan vluchtelingengezinnen door Prof. Dr. Lucia De Haene
  4. Omgaan met moeilijke situaties door Johan Van de Putte
  5. Handvaten voor psychosociale eerste hulp door Koen Van Praet

Daarnaast gaven Mind-Spring trainers (ervaringsdeskundigen) en co-begeleiders (hulpverleners) workshops over de verschillende Mind-Spring programma’s (Volwassenen, Junior 8-13jaar en 14-18jaar en OUDERKRACHT). Tot slot werd uitwisseling georganiseerd met ervaringsdeskundigen en vluchtelingen.

Grote meerwaarde: inzet van ervaringsdeskundigen, persoonlijke ervaringen en getuigenissen (deelnemer traject Brussel 2022-2023)

Module 2: waar staan we nu?

Module 2 ging van start in januari 2023. Daarin zetten we in op intervisiemomenten met een bepaald thema: verdere theoretische verdieping en de brug naar de praktijk door middel van casusbesprekingen.

In totaal plannen we 10 intervisies tussen februari en december 2023. Reeds 4 intervisies werden succesvol afgewerkt. We bieden intervisies zowel fysiek als online aan om zowel lokale als bovenlokale netwerken te versterken. Thema’s die aan bod kwamen zijn: Diversgevoelig handelen, Interculturele en verbindende communicatie …

Wat staat nog op de planning?

Opleiding tot co-begeleider Mind-Spring

De sociaal werkers die het opleidingstraject volgden kunnen zich ook kandidaat stellen om de opleiding tot co-begeleider te volgen. Zo kunnen ze zelf een Mind-Spring groep begeleiden.

De opleiding vindt plaats in Gent op: Dinsdag 24/10/2023 en maandag 30/10/2023. In deze tweedaagse opleiding worden de kandidaten opgeleid tot Mind-Spring co-begeleider om het Mind-Spring programma +18 jaar te begeleiden.

Wie interesse heeft om ook Mind-Spring Junior 14-18 jaar te begeleiden, kan zich ook inschrijven voor de derde opleidingsdag op dinsdag 21/11/2023.

Intervisie

We plannen nog een 6 – tal intervisiemomenten tussen september en december 2023.

De eerstvolgende intervisies hebben het thema ‘Zelfzorg’, die we zowel in Gent als Antwerpen organiseren. Alle volgende thema’s en data worden binnenkort gecommuniceerd.

Meer weten

Nieuwe inschrijvingen voor het opleidingstraject zijn niet meer mogelijk.

Het project zal mogelijk verlengd worden. Wil je graag op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar thelmadebruyckere@cawoostvlaanderen.be

Ben je deelnemer en heb je vragen over het traject of geplande intervisiemomenten? Neem je niet deel maar heb je wel vragen over dit traject? Neem contact op met Thelma De Bruyckere, projectcoördinator via
thelmadebruyckere@cawoostvlaanderen.be of 0499 06 14 26.