Mind-Spring

Mind-Spring is een psycho-educatief programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. Basis hierin is de eigen kracht.

(version française ci-dessous)

Een aanbod Mind-Spring bestaat uit een infosessie, zes sessies van twee uur en eventueel een terugkomsessie, gegeven in de eigen taal van de groep. De reeks wordt begeleid door een ervaringsdeskundige trainer samen met een co-begeleider die meestal als hulpverlener werkzaam is in de brede welzijns- of onderwijssector. Beiden hebben de Mind-Spring opleiding tot trainer of co-begeleider gevolgd. Een tolk vertaalt tussen groep, trainer en co-begeleider.

We bieden onderstaande Mind-Spring programma’s aan:

Mind-Spring (FR)

Mind-Spring est un programme de psycho-éducation pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, dont le but est de renforcer la résilience et d’aider ainsi à prendre son avenir en main. Les propres forces et ressources de chacun en constituent la base.

Une série Mind-Spring consiste d’une session d’information, de six sessions de deux heures et éventuellement d’une session de retour, le tout dans la langue du groupe. Les séances sont supervisées par un formateur expérimenté et un co-intervenant qui généralement travaille dans le secteur de l’aide sociale ou de l’éducation. Tous les deux ont suivi la formation Mind-Spring pour devenir formateur ou co-intervenant. Un interprète traduit entre le groupe, le formateur et le co-intervenant.

Nous proposons les programmes Mind-Spring suivants: