Mind-Spring

Mind-Spring is een psycho-educatief programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. Basis hierin is de eigen kracht.

(version française ci-dessous)

Een aanbod Mind-Spring bestaat uit een infosessie, zes sessies van twee uur en eventueel een terugkomsessie, gegeven in de eigen taal van de groep. De reeks wordt begeleid door een ervaringsdeskundige trainer samen met een co-begeleider die meestal als hulpverlener werkzaam is in de brede welzijns- of onderwijssector. Beiden hebben de Mind-Spring opleiding tot trainer of co-begeleider gevolgd. Een tolk vertaalt tussen groep, trainer en co-begeleider.

We bieden onderstaande Mind-Spring programma’s aan:

• Mind-Spring Volwassenen: klik hier om er meer over te weten.
• Mind-Spring Junior 14-18 jaar: klik hier om er meer over te weten.
• Mind-Spring Junior 8-13 jaar (los of parallel met Mind-Spring Ouderkracht): klik hier om er meer over te weten.
• Mind-Spring Ouderkracht (los of parallel samen met Mind-Spring Junior 8-13 jaar): klik hier om er meer over te weten.

Mind-Spring (FR)

Mind-Spring est un programme de psycho-éducation pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, dont le but est de renforcer la résilience et d’aider ainsi à prendre son avenir en main. Les propres forces et ressources de chacun en constituent la base.

Une série Mind-Spring consiste d’une session d’information, de six sessions de deux heures et éventuellement d’une session de retour, le tout dans la langue du groupe. Les séances sont supervisées par un formateur expérimenté et un co-intervenant qui généralement travaille dans le secteur de l’aide sociale ou de l’éducation. Tous les deux ont suivi la formation Mind-Spring pour devenir formateur ou co-intervenant. Un interprète traduit entre le groupe, le formateur et le co-intervenant.

Nous proposons les programmes Mind-Spring suivants :

• Mind-Spring Adultes: pour plus d’informations, cliquez ici.
• Mind-Spring Junior 14-18 ans: pour plus d’informations, cliquez ici.
• Mind-Spring Junior 8-13 ans (distinct ou parallèle au Mind-Spring force parentale, pour le moment organisé uniquement par le CAW Flandre orientale): pour plus d’informations, cliquez ici.
• Mind-Spring force parentale (séparément ou en parallèle avec Mind-Spring Junior 8-13 ans, pour le moment organisé uniquement par le CAW Flandre orientale): pour plus d’informations, cliquez ici.

Extra aanbod in jouw regio

Naast ons overkoepelend aanbod, zijn er ook regio’s met een specifiek aanbod. Die regio’s lijsten we hierna op. Klik jouw regio aan en bekijk het lokale aanbod. Staat je regio er niet bij, dan is hier geen regiospecifiek aanbod aanwezig.

Bepaal jouw regio

Niet zeker tot welke regio je behoort? Je kan je regio bepalen aan de hand van de kaart met onze werkingsgebieden.Bepaal jouw regio