Hoe word ik Mind-Springtrainer of Mind-Spring co-begeleider?

Mind-Spring Trainers zijn opgeleide ervaringsdeskundigen. Ze zijn (voormalige) vluchtelingen die kunnen reflecteren over hun weg in de nieuwe maatschappij. Zij geven informatie over de thema’s en maken uitwisseling tussen deelnemers mogelijk. Ze doen dit in hun eigen taal.

Mind-Spring Co-begeleiders zijn hulpverleners die in hun werkcontext werken met vluchtelingen. Ze ondersteunen de Mind-Springtrainer in het verzorgen van het programma en geven een ontspanningsoefening aan het einde van elke bijeenkomst. Ze kunnen ondersteunende gesprekken voeren met cursisten die de wens daartoe aangeven. Zij verwijzen cursisten door naar gepast aanbod indien dat nodig blijkt.

Het spreekt voor zich dat een degelijke opleiding vereist is. Lees hierover meer in de blokken hieronder.