Traject Gent

Begin 2022 startte het AMIF opleidingstraject ‘Cultuursensitief werken via Mind-Spring’, Traject Gent. Maar liefst 65 sociaal werkers schreven zich in!

Doelgroep

We richten ons op OCMW-medewerkers die met vluchtelingen werken én partnerorganisaties die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden ( o.a. CAW’s, AGII, CGG’s, VDAB, OKAN-scholen, mentoren en buddy’s aangesloten aan een vzw). Dit voor zowel de regio Vlaanderen, Brussel als Wallonië.

Algemeen doel

Hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in de samenleving mogelijk is.

In het kader van de AMIF-oproep bood het CAW Oost-Vlaanderen een opleidings- en ondersteuningstraject en een e-learning platform aan.

Het opleidingstraject werd opgebouwd in 2 modules. We vertrokken hierbij vanuit onze eigen expertise binnen Mind-Spring en de evaluatie van 2 voorgaande AMIF-projecten ‘Cultuursensitief werken via Mind-Spring’ in de periode 2018-2021. Daarnaast werden experts van UGent, KULeuven, HoGent en Odisee Hogeschool betrokken die theoretische modellen en kaders aanbieden mbt de psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Cultuursensitieve zorg en een veerkrachtbenadering waren de rode draad doorheen de modules. Ervaringsdeskundigen werden actief betrokken zowel bij de uitwerking als de uitvoering van het aanbod.

Module 1: studiedagen

De 65 ingeschreven sociaal werkers volgden 5 dagen opleiding tussen september 2022 en februari 2023.

We hebben 5 boeiende en verbindende studiedagen beleefd waar we zowel theoretische handvaten als inspiratie uit de praktijk met elkaar konden verbinden. Een greep uit de thema’s en sprekers die aan bod kwamen:

  1. Psychosociale ondersteuningsnoden van vluchtelingen: een veerkracht benadering door Dr. Sofie Vindevogel
  2. Psychosociale begeleiding van niet-begeleide en begeleide minderjarige vluchtelingen door Prof. Dr. Ilse Derluyn
  3. Trauma-zorg aan vluchtelingengezinnen door Prof. Dr. Lucia De Haene
  4. Omgaan met moeilijke situaties door Johan Van de Putte
  5. Handvaten voor psychosociale eerste hulp door Koen Van Praet

Daarnaast gaven Mind-Spring trainers (ervaringsdeskundigen) en co-begeleiders (hulpverleners) workshops over de verschillende Mind-Spring programma’s (Volwassenen, Junior 8-13jaar en 14-18jaar en OUDERKRACHT).

Tot slot werd uitwisseling georganiseerd met ervaringsdeskundigen en vluchtelingen.

Als kers op de taart volgden 7 sociaal werkers uit diverse regio’s ook de 2-daagse opleiding tot Mind-Spring co-begeleider. Zij kunnen zo nog meer expertise opbouwen en de rol van ambassadeur rond cultuursensitief werken binnen hun eigen organisatie opnemen.

Interessante vorming met goeie mix tussen theorie en praktijk (deelnemer traject Gent 2022-2023)

Module 2: intervisies met deelnemers uit beide projecten

Module 2 ging van start in januari 2023. Daarin zetten we in op intervisiemomenten met een bepaald thema: verdere theoretische verdieping en de brug naar de praktijk door middel van casusbesprekingen.

In totaal plannen we 10 intervisies tussen februari en december 2023. We boden de intervisies zowel fysiek als online aan om zowel lokale als bovenlokale netwerken te versterken. Thema’s die aan bod kwamen zijn: Diversgevoelig handelen, Interculturele en verbindende communicatie, zelfzorg voor hulpverleners, eerstelijns psychologische hulp, …

Stage Mind-Spring co-begeleider

De sociaal werkers die de opleiding tot co-begeleider volgden kunnen een eerste Mind-Spring groep begeleiden ikv een stage. Zij kunnen dit in de organisatie/gemeente doen waar ze werkzaam zijn.