Bezoekruimte

Herstel van contact tussen ouder en kind

Bekijk de locaties

De bezoekruimte is er voor herstel van persoonlijk contact na contactbreuk van het minderjarige kind met ouders, grootouders, broers en zussen en andere voor het kind belangrijke personen.

Wat doen we?

De Bezoekruimte biedt een plaats waar een omgangsregeling tussen ouder en kind kan worden uitgebouwd.Ā Uiteindelijk is het de bedoeling dat de omgangsregeling zonder onze tussenkomst verdergezet kan worden. We bieden een begeleiding die daarop gericht is.

 • De hulpverlener verduidelijkt de werking van de bezoekruimte.
 • De bezoeken worden zorgvuldig voorbereid. De hulpverlener verkent eerst de betekenis van deze (dreigende) contactbreuk voor beide ouders en alle kinderen.
 • We zoeken samen een regeling op maat die voor iedereen haalbaar is.
 • We helpen jullie in het maken van heldere afspraken in het belang van de kinderen of om de gemaakte afspraken na te komen.
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om afspraken over taakverdeling in de opvoeding, tijden waarop de kinderen contact hebben met elk van de ouders of contacten met school.
 • We ondersteunen je tijdens de overdracht van het kind en tijdens het bezoek zelf. De hulpverlener organiseert deze overdracht of contacten.
 • In de bezoekruimte zelf ondersteunen we je zodat iedereen tot rust kan komen en conflicten afnemen.
 • We komen tussenbeide in een crisissituatie die ontstaat tengevolge van de bezoekregeling.
 • We ondersteunen je om de hindernissen in het herstellen van dit contact te overwinnen.
  Deze hulp kan zowel het gevolg zijn van een gerechtelijke beslissing als een regeling die via (vrijwillige) bemiddeling tot stand komt.

Hoe werken we?

De Bezoekruimte werkt volgens volgende principes:

 • De tussenkomst van de bezoekruimte is tijdelijk. Het is de bedoeling dat jullie tot een zelfstandige omgangsregeling komen na een periode.
 • We streven naar een evenwichtige ouder-kind relatie en positief ouderschap.
 • We evalueren regelmatig de contacten met beide ouders en op basis hiervan kunnen de bezoekmomenten worden uitgebreid.
  Om te werken aan heldere afspraken in het belang van de kinderen werken we soms met videofeedback of andere vormen van een meer confronterende begeleiding.
 • Soms wordt er met de kinderen afzonderlijk gewerkt, buiten de context van de bezoekruimte door andere hulpverleners van het CAW.
 • Er is regelmatig overleg tussen de bezoekruimte en de rechters, met respect voor de afspraken in het omgaan met cliĆ«ntinfo.
 • Bezoekruimte Leuven
  Een veilige plek om de band tussen kinderen en ouders te herstellen onder deskundige begeleiding.
  Redingenstraat 6, 3000 Leuven