KANZ versterkt de positie van kwetsbare werkzoekenden en mensen die niet werken

KANZ: Op naar meer zelfstandigheid

Via KANZ helpen we mensen met complexe problematiek in de regio Zuiderkempen om weer actief te worden, op allerlei manieren. Samen met de deelnemers werken we aan meer zelfstandigheid in alle aspecten van hun leven, zodat ze een waardevolle rol kunnen spelen in de maatschappij. 

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

KANZ wil de positie van kwetsbare werkzoekenden en mensen die niet werken, versterken, zowel in de samenleving als op de arbeidsmarkt. We bieden een uitgebreide dienstverlening aan die speciaal is afgestemd op de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie.

Belangrijk in onze begeleiding is de trajectgezel. Deze persoon is een soort coach, vertrouwenspersoon, en helpt bij het verduidelijken van vragen en zoeken naar de juiste expertise. Als deelnemers specifieke hulp nodig hebben, kunnen ze rekenen op het expertiseteam.

Samen met onze partners Arktos, Emino, Synkroon, CGG Kempen, Ligo Kempen, Randstad Risesmart, VDAB en de lokale besturen van Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt en Hulshout zetten we een lerend partnerschap op.

Het Lokaal Partnerschap KANZ is begonnen op 1 januari 2024 en duurt 6 jaar. Het project wordt gefinancierd door Europa WSE, de Vlaamse Overheid, de lokale besturen en VDAB.

Wil je je graag aanmelden voor KANZ? Of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kanz.zuiderkempen@gmail.com.