Werk en vrije tijd

CAW heeft een rotsvast vertrouwen in de capaciteiten en krachten van mensen. Werk en vrije tijd is veel meer dan alleen maar geld verdienen of de tijd doorkomen. Het is bij uitstek dé plek waar mensen hun competenties ontdekken en vergroten, zichzelf ontplooien en een gevoel van eigenwaarde opbouwen. Via werk en vrije tijd verbinden mensen zich met hun eigen krachten, met collega's en met de samenleving.