De Katrol

Met De Katrol geven wij studie- en opvoedingsondersteuning. De focus ligt bij ons project vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter eveneens betrokken bij de ondersteuning.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij ouders bij bijvoorbeeld het aanleren van de Nederlandse taal, zoeken naar tewerkstelling, zoeken naar oplossingen bij opvoedingsvragen/moeilijkheden, zoeken naar een gezonde woonst, toeleiden naar bevoegde instanties,…

Hoe werkt het?

Na een aanmelding gaat de ankerfiguur bij de gezinnen langs om het project voor te stellen. Daarna beslissen ouders of ze al dan niet instappen. Vervolgens wordt een student, die een vormingsaanbod genoot, toegewezen aan het gezin.

Die student gaat twee maal per week een uurtje langs en heeft voornamelijk een structurerende en ondersteunende rol. Daarnaast biedt de student ook boekjes aan om leesplezier te bevorderen en educatieve spelletjes.

Locaties

Bekijk alle locaties

Vorige Volgende