Het verhaal van An

‘Nabij zijn’, dat is de kern van onze werking. En plots mocht dat niet meer.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

We moesten ‘afstand houden’.

Bevreemdend.

Het vergde heel wat creativiteit om die plotse omslag te maken. Gelukkig voelde je ook meteen de drive onder collega’s om er te blijven staan voor onze mensen, om bereikbaar te blijven op de manieren die nog wel konden.

Telefoons werden doorgeschakeld, er werd gewandeld met cliënten, gesprekken gevoerd op de stoep. Wie eerder digitaal niet zo bedreven was, kwam uit zijn comfortzone.

We weken af van het gewone pad maar bleven professioneel hulpverlenen. Om toch tegemoet te komen aan de noden van onze mensen. Om toch zoveel als mogelijk nabij te zijn.

 

Lees meer over de bijna 8000 hulpvragen die in 2020 gesteld werden.